BiH očekuje pomoć Evropske unije u nabavci vakcina

vakcinacija

Na petom sastanku Pododbora za unutrašnje tržište i konkurenciju, uključujući zaštitu zdravlja i potrošača između Evropske unije i Bosne i Hercegovine koji je održan danas putem videokonferencije delegacija BiH je upoznata o inicijativama Evropske komisije za pomoć zdravstvenim sistemima u državama koje nisu članice EU u borbi protiv pandemije virusa Covid-19.

Konstatirano je da se BiH oslanja na Evropsku uniju u pogledu pristupa vakcini, da su planovi za imunizaciju stanovništva završeni, te da BiH očekuje pomoć Evropske komisije u nabavci vakcina.

Također, predstavnici Evropske komisije su pozdravili usvajanje Izmjena i dopuna Zakona o sistemu državne pomoći u BiH, aktivnosti koje su vlasti u BiH započele kada su u pitanju izmjene i dopune Zakona o konkurenciji u cilju daljeg usklađivanja sa pravnom stečevinom EU, te istakli važnost jačanja institucionalnih i administrativnih kapaciteta Vijeća za državnu pomoć i Konkurencijskog vijeća.

Na sastanku je razgovano i o Odluci Vijeća ministara BiH o obaveznoj primjeni preferencijalnog tretmana domaćeg u postupcima javnih nabavki i usklađivanju zakonodavstva BiH sa direktivama EU o javnim nabavkama i koncesijama.

Razmijenjene su i informacije o trenutnoj situaciji u sektoru bankarstva i uticaju pandemije virusa Covid-19 na poslovanje banaka, kao i o mjerama koje su poduzete na osiguranju finansijske stabilnosti.

Članovi Delegacije EU pohvalili su usvajanje novog Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH kojim je unaprijeđena zaštita depozita, kao i usvajanje zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju na nivou entiteta.

Evropska komisija je ocijenila da je napravljen mali napredak u oblasti kontrole duhanskih proizvoda i pozvala vlasti u BiH na usvajanje zakona kojima se zabranjuje pušenje na javnim mjestima i ratifikaciju Protokola o uklanjanju nezakonite trgovine duhanom, kao i nastavak provođenja reformi u oblasti javnog zdravstva, saopćeno je iz Direkcije za evropske integracije.