Portal 072info

BiH potpisala konveciju protiv krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda

Bosna i Hercegovina je 4. decembra u Strasburgu potpisala MEDICRIME Konvenciju Vijeća Evrope o borbi protiv krivotvorenja lijekova i medicinskih proizvoda sa ciljem zaštite javnog zdravlja, i na taj način, nakon Hrvatske, postala druga država u regionu koja je iskazala spremnost da se na organiziran i sistemski način, a u skladu sa evropskim propisima i standardima, suprotstavi ovom međunarodnom kriminalu. Konvencija je nadopuna direktivama Evropske unije koje reguliraju ovo područje, kaže se u saopšptenju iz Ministarstva civilnih poslova BiH.

Vijeće Evrope je usvojilo ovu konvenciju krajem 2010. godine, i njome se prvi put na međunarodnom nivou krivotvorenje lijekova i medicinskih proizvoda, kao i njihova proizvodnja i stavljanje na tržište bez potrebnog odobrenja ili usklađenosti sa sigurnosnim zahtjevima, definiraju kao kaznena djela.

Ministarstvo civilnih poslova BIH još od 2011. godine provodi temeljite aktivnosti u vezi sa pristupanjem ovoj konvenciji, te je državna radna grupa izradila, a Vijeće ministara BIH u junu ove godine usvojilo Operativni plan za pristupanje i ratifikaciju MEDICRIME konvencije. Operativnim planom su definirane sve aktivnosti koje je neophodno preduzeti s ciljem provedbe konvencije, identificirani nosioci, rokovi i potrebna materijalna sredstva za realizaciju definiranih aktivnosti i mjera.

U narednom periodu Ministarstvo civilnih poslova će biti odgovorno za koordinaciju aktivnosti na provedbi svih neophodnih mjera definiranih Operativnim planom za provedbu Konvencije, u čemu će surađivati, između ostalih i sa Ministarstvom sigurnosti BIH, Interpolom, Ministarstvom pravde BIH, Agencijom za lijekove i medicinska sredstva BIH, Tužilaštvom BIH, SIPA-om, Upravom za indirektno oporezivanje BiH i drugim nadležnim institucijama.

U otkrivanje i sprječavanje trgovine krivotvorenih proizvoda uključena su regulatorna tijela za lijekove, policija, carina, pravosudna tijela i farmaceutska industrija. Također, izuzetno je važna međunarodna suradnja i razmjena informacija o prisutnosti ovih proizvoda na određenim tržištima u svijetu. Konvencija predviđa i osnivanje nadzornog tijela koje će nadgledati implementaciju Konvencije u zemljama članicama Vijeća.

Predviđena je i nabavka specijalne laboratorijske opreme za Agenciju za lijekove i medicinska sredstva BIH, s ciljem pravovremene detekcije krivotvorenih lijekova, što će svakako doprinijeti i kvalitetnijoj zaštiti zdravlja građana BIH od krivotvorenih lijekova.Globalno, najčešće se na tržištu nađu krivotvoreni tzv. rekreativni lijekovi (npr Viagra), a također citostatici i hormonalni preparati, a takvih preparata se nađe i u BiH, što je dokazano brojnim istražnim akcijama.Također, kupovina lijekova i medicinskih proizvoda putem interneta je izuzetno rizična, i u takvim ponudama se veoma često nalaze krivotvoreni lijekovi

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box