BiH: Tri škole kažnjene s 10.500 KM zbog nepoštivanja mjera protiv koronavirusa

skola 17

Nova školska godina započela je 3. septembra, a inspekcija je svoje kontrole i aktivnosti odmah nastavila u javnim i privatnim školskim i predškolskim ustanovama na području Kantona Sarajevo.

Kako je poručio na današnjoj konferenciji za medije član Kriznog štaba Ministarstva zdravstva Kantona Sarajevo, inspektor Izet Smajić, sve se radi s ciljem zaštite zdravlja učenika, nastavnog i drugog osoblja, kao i članova njihovih porodica.

Prema njegovim riječima, kontrolisano je poštivanje propisanih zaštitnih mjera i fizičke distance za đake i školsko osoblje, vrsta i količina dezinfekcionih sredstava i sredstava za ličnu higijenu, organizacija ishrane i produženog boravka, te uspostavljanje i pridržavanje kriznog plana pripravnosti na nivou ustanova.

Sanitarno-higijenski nadzor poštivanja općih i posebnih higijensko-epidemioloških mjera do sada je izvršen u 126 odgojno-obrazovnih ustanova, od čega 80 u osnovnim školama, 38 u srednjim školama i osam u predškolskim ustanovama.

“U momentu nadzora u 104 škole, 72 osnovne i 32 srednje, sve naložene mjere i preporuke su bile u potpunosti ispoštovane. Radi utvrđenih nepravilnosti za ukupno 13 škola, sedam osnovnih i šest srednjih, izdata su rješenja sa korektivnim mjerama koje su u roku od 24 sata provedene, dok su za tri škole, dvije srednje i jednu osnovnu, inspektori izdali šest prekršajnih naloga u ukupnom novčanom iznosu od 10.500 KM”, istakao je inspektor Smajić.

Kako je nadalje naveo, prekršajne i upravne mjere donesene su zbog nepoštivanja naredbi i preporuka Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva, neusklađenosti vezanih za broj djece u produženom boravku, organizacijske nepravilnosti vezane za ishranu učenika u produženom boravku i načina ishrane uopšte, kao i nedonošenje kriznog plana pripravnosti u slučaju pojave oboljenja.

“Napominjem da se trenutno vrše nadzori u javnim i privatnim predškolskim ustanovama na kojima prioritet nadzora ostaje sve dok se predviđeni plan ne ostvari. Važno je spomenuti i da je rad inspektora na terenu sve do jula ove godine imao preventivno-korektivni karakter, međutim nakon pogoršanja epidemiološke situacije i zahtjeva kriznih štabova, osim pojačanog intenziteta u pogledu broja nadzora, inspektori su djelovanje na terenu zamijenili represivnijim sankcionisanjem prekršilaca”, potcrtao je inspektor Smajić.

Dodao je kako su na području Kantona Sarajevo i dalje najčešće sankcionisani ugostiteljski objekti, posebno nargila barovi, kao i trgovine.

Ovom prilikom, podsjetio je kako se od marta pa sve do danas inspekcijski nadzori provode svakodnevno sa organizacijom rada u dvije smjene, uključujući i noćne sate kada se kontrole vrše u ugostiteljskim objektima, uz asistenciju policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova KS.

“S tim u vezi, od početka marta do danas sanitarni inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS izvršili su ukupno 9.248 inspekcijskih nadzora ugostiteljskih i trgovačkih objekata, tržnih centara, kozmetičkih i frizerskih salona, pekara, kladionica, škola, vrtića, te ostalih subjekata nadzora na koje se donesene naredbe odnose”, rekao je Smajić.

U tom periodu izdata su 254 prekršajna naloga u novčanom iznosu od 424.695 KM, a broj donesenih rješenja sa prevenitivo-korektivnim mjerama iznosi 830.

Inspektori su, na osnovu dostavljenih epidemioloških izvještaja JU Zavoda za javno zdravstvo KS, donijeli 3.723 rješenja o zabrani kretanja za osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženima, uz napomenu da se dnevni izvještaji o broju donesenih rješenja dostavlja zavodima za javno zdravstvo Federacije i KS, radi vođenja evidencija u skladu sa naredbama kriznih štabova ministarstava zdravstva.

Također, sva donesena rješenja se dostavljaju i MUP-u KS čiji službenici svakodnevno prate poštivanje mjera o zabrani kretanja, na osnovu čega sačinjavaju i Inspekciji dostavljaju službene zabilješke o eventualnim prekršajima.

Na osnovu do sada dostavljenih zabilješki, sanitarni inspektori su protiv 26 osoba u KS pokrenuli prekršajne postupke pred nadležnim sudom.

Od proglašenja pandemije, kao i u periodu pogoršanja epidemiološke situacije u KS, sanitarni inspektori raspoređeni u dvije smjene, svakodnevno su vršili nadzore na terenu (uključujući i dane vikenda i rad u noćnim terminima), na području svih devet općina Kantona Sarajevo, a koji se odnose na kontrolu poštivanja naredbi donesenih od strane kriznih štabova ministarstava zdravstva Federacije BiH i KS.
Istovremeno, prioritetno su postupali i u pogledu izdavanja rješenja o zabrani kretanja osobama koje su bile u direktnom kontaktu sa oboljelima od COVID-19 ili sa osobama za koje postoji sumnja da su zaražene koronavirusom, uključujući i praćenje poštivanja donesenih mjera.

Kako Uprava nema dovoljan broj sanitarnih inspektora koji bi, s obzirom na broj subjekata nadzora u KS, mogao adekvatno odgovoriti zadatim potrebama u uslovima pandemije, da bi se prevazišao problem nedostatka kadra, izvršeno je preraspoređivanje inspektora iz drugih oblasti koji djeluju u sastavu Uprave. To je urađeno na način da su im data ovlaštenja za obavljanje poslova sanitarnog inspektora, čiji je referat da vrše kontrolu provođenja mjera iz donesenih naredbi, te se na taj način obezbijedilo da nadzor nad provođenjem istih u KS svakodnevno prati između 15-20 inspektora.

Trenutna epidemiološka situacija u KS ne zahtijeva uvođenje restriktivnih mjera za građane, jer su predstavnici kriznih štabova i vlasti izdvojili KS kao primjer za pohvalu radi načina koordinacije organa, kao i organizacije kontrole poštivanja donesenih mjera.

“Kako bi se trenutna zadovoljavajuća epidemiološka situacija u KS zadržala, ali i da bismo spremno dočekali nove epidemiološke rizike koje donosi jesen, inspektori Kantonalne uprave za inspekcijske poslove KS će nastaviti i dalje provoditi aktivnosti koje su preduzimane i u proteklom periodu”, najavio je inspektor Smajić.

Klix.ba