Portal 072info

BIH Zbog pada nataliteta umjetna oplodnja finansirat će se iz zdravstvenih fondova

Po ugledu na zemlje bivše Jugoslavije, i BiH planira troškove liječenja neplodnosti za svoje osiguranike pokrivati iz fondova za zdravstveno osiguranje, piše Večernji list BiH.

 

Kako su u svom prijedlogu istaknuli predlagatelji zakona, uvođenje i finansiranje medicinske potpomognute oplodnje preko računa fondova za zdravstveno osiguranje dio je strategije koju BiH mora provesti i zbog pravila EU-a. “Cilj ovog zakona je osiguranja kvalitetnog tretmana za neplodnost.

Države pojedinačno trebaju osigurati lak pristup medicinsko potpomognutoj oplodnji, koje su financirane od javnog sektora, na realističan, pravodoban i posvećen način. Sve države trebaju biti u položaju dokumentirati da zaista osiguravaju javni program u opsegu koji odgovara stvarnim potrebama za oplodnjom. U Federaciji BiH nemamo ni jedan besplatan postupak, iako sve zemlje u regiji pa i entitet Republika Srpska imaju.

U Republici Srpskoj neplodni imaju pravo na dva besplatna postupka, što uključuje kompletnu pripremu, postupak i hormonalnu terapiju. Vlada Federacije BiH je u svibnju 2012. godine, na prijedlog Federalnog ministarstva zdravstva, utvrdila nacrt zakona o medicinski potpomognutoj oplodnji te ga uputila u parlamentarnu proceduru, ali zakon još nije usvojen”, stoji u zaključku koji je upućen na glasovanje u PSBiH. Oni smatraju da se ovo pitanje treba urediti na državnoj razini jer to u entitetima nije dovoljno regulirano i zbog pravnih praznina ostavlja veliku mogućnost za arbitrarnost u odlučivanju, kao i mogućnost zlouporabe. Donošenje okvirnog zakona o biomedicinski potpomognutoj oplodnji značajno bi olakšalo postupak liječenja neplodnim parovima, a ujedno bi ih i zaštitilo. Spriječila bi se zlouporaba stanica, embrija, kao i moguća trgovina njima.

“Odredba o zamrzavanju embrija doprinijela bi zaštiti zdravlja žene, a eventualno omogućavanje besplatnih postupaka parovima povećalo bi stopu uspješnosti i rođenje većeg broja beba biomedicinski potpomognutom oplodnjom. Znanstveno je dokazano da parovi koji u postupak ulaze izloženi manjoj razini stresa imaju veću šansu za uspješnu izvantjelesnu oplodnju.

Pravo na roditeljstvo ne smije biti privilegija bogatih, već svih građana BiH. Također, ovo bi bila i dobra mjera za poboljšanje demografske slike, s obzirom na to da je natalitet u BiH u značajnom opadanju”, stoji u prijedlogu zakona koji je upućen Parlamentarnoj skupštini BiH. Spomenimo da je BiH jedina država u regiji, koja nema poseban zakon o medicinski potpomognutoj oplodnji. Prema važećim propisima, u FBiH nije omogućen niti jedan besplatan postupak.

U ovom bh. entitetu županijski zavodi zdravstvenog osiguranja mogu financirati do dva pokušaja umjetne oplodnje i to ako je žena starosti do 37 godina. Međutim, provedba odluke o osnovnom paketu zdravstvenih prava nije ujednačena na području svih županija. Prema Zakonu o zdravstvenom osiguranju RS-a, propisano je da se postupci liječenja neplodnosti postupcima biomedicinski potpomognute oplodnje mogu uraditi dva puta besplatno.

Službena istraživanja kažu kako oko 15 posto mladih bračnih parova u BiH ima problema sa sterilitetom. Ovaj problem podjednako je zastupljen i kod žena kao i kod muškaraca i odnosi se, pored genetičke linije, na zdravstveno stanje osoba.

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box