BIJELI HLJEB Ministri SDP-a i Narodne stranke Radom za boljitak u Vladi ZDK koštali budžet 102.849,50 KM

Nakon imenovanja Vlade Zeničko-dobojskog-kantona bivši ministri Muhamed Husić (SDP) i Bojan Bošnjak (Narodna stranka radom za boljitak) su podnijeli zahtjev za ostvarivanje prava na tzv “bijeli hljeb“.

Po osnovu navedenog prava bivšim ministrima je iz Bužeta Zeničko dobojskog kantona isplaćivana naknada za lični dohodak u mjesečnom iznosu, i to: Muhamedu Husiću mjesečno u bruto iznosu po 4.355,98 KM, Bojanu Bošnjaku mjesečno u bruto iznosu 4.214,81 KM, što je Budžet Zeničko-dobojskog kantona ukupno koštalo 102.849,50 KM.

Pravo na „bijeli hljeb“ Husiću i Bošnjaku je prestalo sa 11.03.2016. godine.