Biljana Braithwaite: Za spriječavanje femicida, neophodno je poboljšati položaj žena u društvu

Screenshot 5 35 10
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Nevladina organizacija AIRE centar je sprovela Analizu prakse sudova u procesuiranju femicida i pokušaja femicida u BiH. Ovim povodom, razgovarali smo sa direktoricom AIRE Centra, Biljanom Braithwaite.

AIRE Centar je analizu sproveo u saradnji sa Vrhovnim sudom FBiH, Vrhovnim sudom RS, Apelacionim sudom Brčko distrikta i uz podršku Vlade Ujedinjenog Kraljevstva. Analizom su u razmatranje uzeta 34 pravosnažno okončana slučaja ubistva i pokušaja ubistva žena u BiH u period od 2017. do 2021. godine.

Braithwaite kaže da Analiza nudi brojne zaključke i preporuke, a sve polazi od toga da je najbitnije unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života.

“Za efikasno spriječavanje femicida neophodno je unaprijediti položaj žena u svim oblastima društvenog života, sistematski raditi na dekonstrukciji rodnih stereotipa i predrasuda, te promovisanju i unaprijeđenju kulture rodne ravnopravnosti, uz istovremeno spriječavanje svih oblika diskriminacije žena“, kaže Braithwaite za Klix.

Na planu generalne prevencije, Braithwaite kaže da bi bilo korisno razmotriti usvajanje posebnih protokola o postupanju nadležnih organa i institucija u procesuiranju femicida.

“Neophodno je ojačati kapacitete institucija krivičnog pravosuđa za istragu, krivično gonjenje, kažnjavanje učinilaca ubistava kroz provođenje programa obuke profesionalaca. Veoma je važno da prilikom procesuiranja femicida, sam čin ubistva ne treba sagledavati kao izolovan događaj, već je potrebno imati u vidu specifičnost konteksta u kome se ubistvo dogodilo i historiju prethodnog nasilja, koje se veoma često zanemaruje“, kaže direktorica AIRE Centra.

Braithwaite: Nasilje prema ženama je od vodećih problema u društvu
Braithwaite: Nasilje prema ženama je od vodećih problema u društvu

Braithwaite kaže da je veoma teško raditi jedno istraživanje u kojem je riječ o obistvu žena. Ipak, sama činjenica da je jedna takva analiza urađena na našem području, predstavlja pozitivan pomak.

“Mislim da je ovo veoma važno istraživanje, da pokazuje određene nedostatke, odnosno, mjesta gdje se praksa može poboljšati, što je značajno za budući rad i promjenu prakse, tamo gdje je neophodno unaprijediti postupanje“, poručuje ona.

Femicid za sada nije posebno krivično djelo

S obzirom da femicid nije inkriminisan kao posebno krivično djelo u BiH, Braithwaite se nada da će ova Analiza doći do pravosuđa i da će se u skorijoj budućnosti femicid, kao rodno motivisano ubistvo, definisati kao posebno krivično djelo.

“Bilo bi veoma dobro da se razmotri inkriminisanje posebnog krivičnog djela femicida u bh. zakonodavstvima. Tu nije u pitanju tzv. obično ubistvo, već je ova vrsta ubistva posebna jer je rodno motivisana, što joj daje na težini“, dodaje Braithwaite.

Stanje rodne ravnopravnosti u BiH je slično kao i u drugim državama regiona. Više od jedne decenije se poduzimaju mjere sa ciljem poboljšanja stanja rodne ravnopravnosti, od kojih su neke uspješne, a neke treba mijenjati, odnosno, prilagođavati.

Braithwaitwe kaže da su žene i dalje u lošijem položaju u poređenju sa muškarcima.

“Uprkos naporima i sasvim solidnom zakonodavnom okviru, prisutno je i dalje mnogo izazova, a žene su i dalje u lošijem položaju u poređenju sa muškarcima. To je evidentno u skoro svim sferama javnog i privatnog života. Žene su češće izložene diskriminaciji, naročito u vezi sa trudnoćom i materinstvom”, kaže ona i ističe da su u našem društvu i dalje ukorijenjeni patrijarhalni stereotipi.

U pravosuđu BiH, prema riječima direktorice Braithwaite, se u posljednje vrijeme dosta pažnje posvećuje ovom pitanju, te da je usvajanje Strategije za unaprijeđenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu BiH, koju je usvojilo Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH krajem oktobra 2020. godine, jedinstven primjer dobre prakse u cijelom regionu.

Najekstremnija forma nasilja nad ženama

Nasilje prema ženama u svakom društvu jedan je od vodećih problema koji sputava žene i spriječava ih da dostignu svoje maksimalne potencijale. Prema riječima Biljane Braithwaite, nasilje je rasprostranjeno i sveprisutno, a femicid se nalazi na kraju tog kontinuuma nasilja prema ženama, kao njegova najekstremnija forma.

“Javnost u BiH je svjesna da problem postoji, o nasilju prema ženama se više priča u javnosti u poslednje vrijeme, ali nisam sigurna koliko je bh. javnost svjesna razmjera ovog problema. Zbog toga treba svi zajedno da radimo na promjenama stavova i na smanjenju rodnih stereotipa i predrasuda, a naše istraživanje je doprinos u tom pravcu“, kaže Biljana Braithwaite na kraju razgovora za Klix.

AIRE centar će danas u Sarajevu organizovati konferenciju “Borba protiv femicida u Bosni i Hercegovini – međunarodni standardi i sudska praksa bh. sudova”. Konferencija će okupiti predstavnike sudova i tužilaštava, institucija i nevladinih organizacija kako bi razgovarali o unapređenju rada pravosudnih institucija u procesuiranju i sprečavanju femicida u BiH.