873x400 84 2


AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Delegati Doma naroda Parlamenta BiH raspravljali su i o Specijalnom izvještaj o zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama, upravnim organizacijama i regulatornim tijelima BiH, Republike Srpske, Federacije BiH, Brčko Distrikta BiH i kantonima Federacije BiH sa izuzetkom policijsko-sigurnosnih struktura.

Delegat Asim Sarajlić istakao je da je Klub Bošnjaka imao priliku da razmatra izvještaj.  

– Ispred Kluba Bošnjaka predložio bi tri nova zaključka. Zadužuje se Agencija za državnu službu da uspostavi registar. Zadužuje se Ministarstvo sigurnosti BiH da također uspostavi registar uposlenika – istakao je Sarajlić.

Delegatkinja Lidija Bradara poručila je da se na ovu temu može raspravljati.

– U BPK nemate niti jednog uposlenog Hrvata, ali zato Hrvati imaju delegata u Domu naroda parlamenta FBiH. Interesantan je Parlament FBiH. Također bi predložila da mi sačekamo zaključke Kluba Bošnjaka – istakla je Bradara.

Delegat Zlatko Miletić ukazao je na malu zatupljenost žena.

– Trebali bi o tome imati tematsku sjednicu. A pojedinim sredinama nema niti jednog Srbina ili Hrvata, a moramo omogućiti svima pristup državnoj službi – poručio je Miletić.

Delegatkinja Marina Pendeš istakla je da osnov za nacionalno popunjavanje pozicija u službe treba da bude popis iz 1991. godine, a zbog Aneksa 7. Dejtonskog mirovnog sporazuma.

– Dok bi uposlenici trebali donijeti i potvrde o tome kako su se izjasnili na popisu 2013. godine – pojasnila je Pendeš.

Delegat Asim Sarajlić kazao je da prihvata sugestije od kolega na predložene zaključke, te dodao da mu je jasno zašto Klub Srba neće podržati treći zaključak.

Delegat Denis Bećirović kazao je da pojednici žele da degradiraju ovaj specijalni izvještaj.

– Predlažem da se glasa u paketu o zaključcima Kluba Bošnjaka. U paketu se mora glasati kako se ne bi odvajao državni nivo od entiteta, kantona i Brčko Distrikta – pojasnio je Bećirović.

Dopredsjedavajući Doma naroda Dragan Čović istakao je da u prvom i drugom zaključku imali bi ponavljanja. 

Nakon duže pauze usaglašena su dva zaključka koja su dobila podršku većine. Podršku nije dobio treći zaključak Kluba Bošnjaka kojim je tražena izrada registra i u entitetskim institucijama.