parlamentBiH vijece ministara


AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Odluka o visini regresa za godišnji odmor u institucijama Bosne i Hercegovine.

Ovom Odlukom, koju je Vijeće ministara BiH donijelo pred kraj prošle godine, visina regresa za 2021. godinu je 300 KM.

“Obračun i isplata regresa za godišnji odmor za zaposlene u institucijama BiH za 2021. godinu vrši se u skladu sa odredbama Odluke o načinu i postupku ostvarivanja prava na regres za godišnji odmor u institucijama BiH”, opravdali su Odluku koju potpisuje predsjedavajući Vijeća ministara BiH Zoran Tegeltija.

Za realizaciju su zadužene bh. institucije i Ministarstvo finansija i trezora BiH.