Blok 7 je na čekanju, ali Kinezi kreću s rekonstrukcijom Bloka 6 termoelektrane u Tuzli

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Blok šest Termoelektrane u Tuzli nalazi se pred istekom radnog vijeka, a kako ne bi došlo do njegovog potpunog gašenja, u martu ove godine će početi rekonstrukcija. Nju će izvoditi dvije kineske i jedna bh. firma, a vrijednost projekta je veća od 25,5 miliona KM, potvrđeno je za Klix.ba.

Dvjema kineskim kompanijama, odnosno Dongfang Electric Internacional Corporacion i Dongfang Boiler CO, uz bh. firmu ITC d.o.o Zenica, koja se nalazi na čelu konzorcija, dodijeljen je višemilionski posao rekonstrukcije kotla Bloka 6 Termoelektrane u Tuzli.

Kako je za Klix.ba potvrđeno iz Elektroprivrede BiH, koja finansira radove, rekonstrukcija kotla je jedan od podprojekata u okviru projekta revitalizacija Bloka 6 Termoelektrane u Tuzli, a prema potpisanom ugovoru, rok za izvršenje radova je 150 dana.

“U okviru revitalizacije kotla Bloka 6 će biti zamijenjena ključna oprema kotla: kranske cijevi u lijevku, cijevni sistem pregrijača svježe pare sa komorama, cijevni sistem izlaznog međupregrijača sa komorama, ekonomajzer, parovod svježe pare, zagrijači zraka i drugi dijelovi kotla bitni za siguran i pouzdan rad u narednih, minimalno 15 godina”, kazali su nam iz Elektroprivrede BiH.

Crtice iz kineskih kompanija

Za realizaciju radova Elektroprivreda BiH je u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, zaključila ugovor s grupom ponuđača (konzorcij) kojeg čine ITC d.o.o Zenica na čelu te Dongfang Electric Internacional Corporacion i Dongfang Boiler CO. Vrijednost zaključenog ugovora za revitalizaciju kotla Bloka 6 Termoelektrane Tuzla iznosi 25.439.934,43 KM bez PDV-a.

Kada je riječ o kineskim kompanijama, Dongfang Electric Internacional Corporacion je kineska državna firma koja se bavi proizvodnjom opreme za elektrane i projektima u oblasti energetike. Dongfang Boiler CO je firma koja funkcioniše u sastavu Dongfang Electrica, a proizvode kazane za termoelektrane, sigurnosne ventile i motore za parne turbine.

“Efekti realizacije projekta revitalizacije Bloka 6 ogledaju se u produženju eksploatacionog vijeka bloka najmanje do 2035. godine, a po potrebi i duže, očuvanju sigurnosti, pouzdanosti i raspoloživosti sa povećanjem fleksibilnosti bloka, efikasnoj kogeneraciji toplotne i električne energije (nakon 2023. godine Blok 6 postaje glavni ili rezervni toplinski izvor u sistemu daljinskog grijanja iz TE Tuzla) te smanjenju emisije NOx u skladu sa standardima i direktivama EU (efekti smanjenja emisije SO 2 i prašine će biti dostignuti kroz projekat ODG)”, navode iz Elektroprivrede BiH za Klix.ba.

Također, među efektima su i povećanje energetske efikasnosti turbine, povećanju instalisane snage bloka za 3,5 MW i smanjenju specifičnog utroška uglja u proizvodnji energije (kJ/kWe) za 1,12 posto te spremnost postrojenja da ispuni zahtjeve tržišta u pogledu količine i konkurentne cijene električne energije.

“Bez realizacije podprojekta revitalizacija kotla Bloka 6, naprijed navedeni efekti se ne mogu ostvariti i blok bi se iz sigurnosnih razloga morao uskoro zaustaviti”, zaključili su iz Elektroprivrede BiH.

Važnost za zdravlje stanovništva

S druge strane, za rekonstrukciju Bloka 6 Termoelektrane u Tuzli podržavaju i ekolozi, navodeći da je ovaj projekat još davno trebao biti realiziran, prije svega zbog činjenice da će dovesti do smanjenja zagađenja zraka koji je prisutan u gradu soli te očuvanja zdravlja stanovništva.

“Rekonstrukcija kotla i ugradnja postrojenja za odsumporavanje se trebala desiti davno i krajnje je vrijeme da se to napokon uradi. Blok 6 kao najmlađi i koji će ostati u funkciji još nekoliko godina, mora proći kroz rekonstrukciju, posebno po pitanju smanjenja zagađenja zraka. Oni su trebali raditi određene zahvate još prije 2018. godine kako bi se granične vrijednosti određenih polutanata svele na one koje smo sa energetskom zajednicom potpisali da ćemo postići. Međutim, sada nam je rok 2027. godina”, kaže za Klix.ba Denis Žiško iz Aarhus centra BiH

Na kraju kažimo i to da je rekonstrukcija Bloka 6 zapravo drugi posao u Termoelektrani Tuzla koji je povjeren Kinezima, a nakon Bloka 7, vrijednog skoro 700 miliona eura, čija izgradnja još nije počela i pitanje je da li će se i kada to desiti, shodno peripetijama koji prate ovaj projekat.