Borba BH Telecoma i Mtela za svaki milimetar: Posao u Vijeću ministara i odlijepljena koverta

prostorije institucije BIH
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE
MARKETING

Ured za razmatranje žalbi Bosne i Hercegovine objavio je dokumentaciju o zanimljivom slučaju „utakmice“ u dobivanju poslova u institucijama putema javnih nabavki, ovaj put između dva telekom operatera, Mtela i BH Telecoma.

Naime, Ured za razmatranje žalbi odbio je žalbu Mtela kao neosnovanu. Banjalučki telekom operater se žalio na dodjelu ugovora Bh Telecoma za nabavku usluga primarne internet konekcije u Vijeću ministara BiH.

Naime, Mtel je u svojoj žalbi naveo da ponuda BH Telecoma odnosno koverta nije bilo ispravna zatvorena, a postoji pečat, ali da se vrh koverte odlijepio, te da ugovorni organ, a to je u ovom slučaju Generalni sekretarijat Vijeća ministara nije mogao zakazati e-aukciju.

A onda se krenulo u detalje, odnosno u analizu zapisnika, pa je ustanovljeno da je utvrđeno da su obje koverte, ona od Mtela i ona od Bh Telecoma, bile zatvorene prikom prijema u zgradi Institucija BiH. Naime, Generalni sekretar dostavio ured za razmatranje žalbi službenu zabilješku službenika pisarnice u kojoj se potvrđuje da je koverta BH Telecoma 2. marta u 9:20 zaprimljena te da je bila uredno zapečačena i neotvorena, bez vidljivih oštećenja.

A potom je BH Telecom Uredu dostavio orginalnu kovertu u kojoj je bila dostavljena ponuda, te je naveo da je navedenog dana kurir preuzeo ponudu u 10:26 sati te da ju je donio iz kancelarije gdje je bio sastanak komisije u 10:30 sati.

Dalje navodi da je koverta bila odlijepljena na vrhu, ali bez ikakvih oštećenja koja bi ukazivala da je ponuda otvorena nasilnim putem, te da je do otvaranja koverte došlo u vremenu od četiri minuta dok je kurir nosio ponudu do komisije. Iz BH Telecoma navode da je ponua bila „čvrsto uvezana jemstvenikom te da nije bilo oštećenja čvrstog uveza“.

Iz BH Telecoma su naveli da kao ponuđači ne mgou trpiti ne može trpiti posljedice u postupku javne nabavke zbog faktičkih radnji i eventualnih propusta nakon predaje ponuda a za šta je odgovoran isključivo ugovorni organ.
Nakon svega ovoga Ured za razmatranje žalbi je ustanovio da je do otvaranje koverte sa ponudom došlo nakon predaje ponuda na protokol ugovornog organa što žalbu, kako navode, čini neosnovanom.