w 2
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Evropska investiciona banka (EIB) planira nastaviti sa snažnim zalaganjem za održive investicije u BiH, a u narednom periodu jedan od projekata koje planiramo podržati je modernizacija gradskog prijevoza u Kantonu Sarajevo. Kazao je to u razgovoru za „Avaz“ šef EIB-a za zapadni Balkan Alesandro Bragonzi (Alessandro).

Nedavno ste imenovani za šefa predstavništva EIB-a za Zapadni Balkan. Koji će biti vaši prioriteti u djelovanju u narednom periodu?

Hvala vam na prilici da govorim za „Dnevni avaz“. Čast mi je što sam u prilici da preuzmem ovu poziciju za banku Evropske Unije i podržim region Zapadnog Balkana tokom ove teške godine, gde će prioritet svakako biti ublažavanje negativnih društveno-ekonomskim posljedica pandemije COVID-19.

U sklopu podrške Evropske unije i inicijative Tima Evrope, Evropska investiciona banka (EIB) je u 2020. godini mobilisala preko milijardu eura za Zapadni Balkan kako bi podržala ekonomski oporavak od krize izazvane covidom-19.Najveći deo naše finansijske podrške namijenili smo zdravstvenom sektoru i malim i srednjim preduzećima kojima je bila i najpotrebnija. Međutim, pandemija je pogodila i druge sektore i zato oporavak mora da obuhvati i modernizaciju vitalne regionalne infrastrukture, kao i digitalnu i zelenu tranziciju. Samo na taj način možemo da se pripremimo za buduće krize i izgradimo otpornost.

Kada je privatni sektor u pitanju, nastavićemo da efikasno podržavamo male biznise širom regiona kako bismo im pomogli da finansiraju likvidnost, obrtna sredstva i očuvaju poslove. Grupacija EIB je u 2020. godini osigurala 320 miliona eura za privatni sektor. Ova sredstva će biti dostupna preko lokalnih komercijalnih banka za finansiranje malih i srednjih preduzeća pod fleksibilnijim i povoljnijim uslovima. U domenu infrastrukture, EIB će ulagati u poboljšanje puteva, željeznice i riječnih pravaca, doprinoseći bržem, sigurnijem i čistijem transport. U fokusu će nam biti i modernizacija sanitarne, zdravstvene, digitalne i energetske infrastrukture.

Svi ovi projekti su u skladu sa Ekonomsko-investicionim planom Evropske komisije koji je usvojen u oktobru 2020. godine. Predviđa mobilizaciju do 9 milijardi grantova EU za investicije koje podržavaju održivi transport, inkluzivni rast, zelenu i digitalnu tranziciju, kao i stvaranje zajedničkog tržišta. Očekuje se i da će podstaći 20 milijardi eura investicija za Zapadni Balkan kroz novih garancijski instrument. Cilj je da se ubrza oporavak od covida-19 i pomogne integracija regiona sa proizvodnim i distributivnim lancima EU, što bi u ovoj deceniji trebalo da dovede do poboljšanja investicione klime, ekonomskog rasta i stvaranja novih radnih mesta.

Kvalitet života

Šta BiH može očekivati od EIB-a u ovoj godini? Možete li nam najaviti iznose investicija koje su odobrene za našu državu? Možemo li govoriti o određenim projektima ili sferama u kojima će biti investicija?

EIB planira da nastavi sa snažnim zalaganjem za održive investicije u Bosni i Hercegovini, gdje smo pojačali svoje prisustvo 2019. godine kada je otvoreno lokalno predstavništvo na čelu sa mojom koleginicom Sandrin Frišjom. U narednom period jedan od projektata koje planiramo da podržimo je modernizacija gradskog prevoza u sarajevskom kantonu. Kao što je najavljeno tokom posljednjeg Samita održanog u Sofiji u sklopu Berlinskog procesa, EIB će podržati Zapadni Balkan u sprovođenju Zelene agende i zelene tranzicije ka uvođenju raznovrsnijeg, pouzdanijeg i efikasnijeg energetskog miksa sa nižim emisijom CO2. U skladu sa tim, očekujemo potpisivanje prve investicije za obnovljivu energiju za BiH. Ovo je će biti važan korak ka unapređenju kvaliteta života i smanjiće potrebu za proizvodnjom energije iz uglja, što trenutno stvara velike probleme ljudima koji žive u BiH. Drago nam je da možemo da doprinesemo rješavanju jednog od glavnih ekoloških, zdravstvenih i ekonomskih pitanja sa kojima se Zapadni Balkan danas suočava.

Jačanje zdravstvenih kapaciteta je jedan od naših glavnih prioriteta za BiH. Ulaganjem 115 miliona eura doprineli smo renoviranju Kliničkog centra Banja Luka i izgradnji nove bolnice u Bijeljini. Obe institucije su povećale dostupnost i kvalitet medicinskih usluga. Predviđena je i nova investicija u zdravstveni sektor Bosne i Hercegovine za ovu godinu. EIB planira da nastavi da finansijski i tehnički podržava izgradnju autoputa duž koridora 5c u BiH. Osigurali smo preko milijardu eura za ovu važnu rutu na pan-evropskoj mreži koja povezuje luku Ploče u Hrvatskoj sa Mađarskom i BiH. Uprkos pandemiji, radovi su se nastavili i u 2020.godini zahvaljujući uvođenju preventivnih mjera, strogih zdravstvenih protokola i zaštitnoj opremi. U decembru prošle godine EIB je potpisao 340 miliona eura za izgradnju sekcije na relaciji Poprikuše-Medakovo dugoj 36km. Ova moderna transportna mreža olakšat će mobilnost za 1,5 miliona ljudi, povećati bezbednost na putu, regionalnu trgovinu, stvaranje novih radnih mesta i ekonomski oporavak BiH.

Teška godina

Možete li nam reći koliko je EIB do sad investirao u BiH?

Grupacija EIB do sada je investirala 3,25 milijardi eura u razvoj transportne, vodovodne i energetske infrastrukture u BiH, kao i u finansiranje privatnog sektora. Većina investicija (52%) usmjerena je u transportni sektor – 1.6 milijardi eura čime su izgrađeni brži i sigurniji putevi. Grupacija je uložila 933 miliona eura u privatni sektor i time pomogli očuvanje preko 100 000 poslova. Podržavamo i važne projekte iz oblasti zaštite životne sredine i vodovodne infrastrukture. Posle razornih poplava koje su pogodile BiH 2011. i 2014. godine, pored pravovremene pomoći, EIB je osigurao i dugoročnu podršku sa uvođenje mjera za prevenciju od poplava, poput sistema za zaštitu od erozije, mapiranje rizičnih tačaka i rano upozorenje. Investirali smo 240 miliona u sisteme za preradu otpadnih voda i time doprinijeli većoj sigurnosti i boljim sanitarnim uslovima za ljude širom zemlje.

Kao i svaka međunarodna finansijska institucija u svijetu, pretpostavljamo da i EIB radi procjene tržišta. Šta to govore posljednji podaci o ekonomije BiH, a posebno u okviru pandemije koronavirusa?

Djelomičan oporavak od recesije koja je pogodila cijeli region u 2020. očekuje se u 2021. godini. Međutim, brzina oporavka će zavisiti umnogome od toka pandemije, stope imunizacije i sposobnosti privatnog sektora da nastavi sa radom, proizvodnjom i oživljavanjem distributivnih lanaca. Fiskalni prostor omogućio je uvođenje određenih mjera za Bosnu i Hercegovinu za ublažavanje uticaja pandemije. Takođe, BiH je mogla da pristupi i finansijskim paketima Evropske unije i međunarodnih finansijskih institucija za pomoć protiv covida-19. Međutim, ekonomski uticaj covida-19 doveo je do drastičnog pada ekonomskih aktivnosti i značajnog pogoršanja na tržištu rada. Prema podacima Evropske komisije, očuvanje poslova će biti jedan od najvećih izazova u predstojećem periodu. Nivo registrovane zaposlenosti pao je za 2,1% u 3. kvartalu 2020. godine, u odnosu na isti period iz 2019. godine. Slično je bilo i u 2. kvartalu kada je primjećen pad od 2,2%. Nezaposlenost mladih sa zabilježenih 38,6% u 2. kvartalu prošle godine ostala je skoro duplo viša u odnosu na ukupni procenat.
Kamatne stope

Oko 41% kompanija je finansijski limitirano zbog visokih kamatnih stopa i komplikovanih procedura (Prema istraživanju EIB-EBRD-WB o preduzećima iz 2019). I pored podsticajnih mjera, plasmani bankarskih kredita su počeli da opadaju u 2. kvartalu 2020. godine i kreditni portfolio se smanjio za 1% u avgustu, u odnosu na prosječan rast of 6% iz 2019. godine. Prema posljednjem istraživanju EIB-a o bankarskom sektoru za srednju, jugoistočnu i istočnu Evropu, moratorijum na otplatu kredita pogađa oko 30-60% korporativnog portfolija. U cilju podrške privatnom sektoru i zapošljavanju, EU i Evropski investicioni fond (deo Grupacije EIB namijenjen finansiranju malih i srednjih preduzeća) osigurali su garancije koje će malim i srednjim preduzećima omogućiti da organizuju stručne treninge, praksu i zapošljavanje mladih ljudi iz regiona, uključujući i BiH. Ova sredstva su deo Inicijative EU za zapošljavanje i preduzetništvo mladih koja su osigurana u okviru Programa za preduzetništvo i inovacije na Zapadnom Balkanu (WB EDIF). Pored toga, EIB je prošle godine potpisao 25 miliona eura za finansiranje projekata i obrtnih sredstava koji je namijenjen malim i srednjim preduzećima iz BiH iz sektora industrije, turizma i usluga i poljoprivrede. Ovim sredstvima se takođe podržava zapošljavanje mladih i omogućuje firmama da finansiraju likvidnost i razvojne planove tokom krize COVID-19. Kako bi pomogla malim biznisima da očuvaju poslovanje, likvidnost i radna mesta, EIB će nastaviti da ih finansira pod najpovoljnijim uslovima u saradnju sa komercijalnim bankama. Grupacija EIB podržat će zelenu i digitalnu transformaciju ekonomije kako bi se povećala otpornost i konkurentnost privatnog sektora. Stvaranje uslova za inkluzivno, održivo, povezano regionalno tržište biće ključno za ekonomski prosperitet i bolje životne uslove za ljude širom regiona u periodu nakon pandemije.