Portal 072info

Broj zaposlenih u BiH u blagom porastu

Broj zaposlenih u BiH povećan je na kraju septembra za 0,4% u odnosu na prethodni mjesec na 704.724 radnika, pokazuju podaci Agencije za statistiku BiH.

Po broju zaposlenih prednjačila je prerađivačka industrija sa 138.411 radnika, dok je u trgovini na veliko i malo i popravci vozila i motocikala radilo 126.872 ljudi. U javnoj upravi, odbrani i obaveznom socijalnom osiguranju na kraju septembra bila su 74.602 radnika, u obrazovanju 61.917, dok je u oblasti zdravstvene i socijalne zaštite bilo zaposleno 61.917 ljudi.

Broj nezaposlenih je istovremeno smanjen za 0,8%, pa je na kraju septembra bila nezaposlena 547.981 osoba. Među nezaposlenima je najviše visokokvalifikovanih i kvalifikovanih – 192.020, a slijede nekvalifikovani sa 149.336 i lica sa srednjom stručnom spremom – 147.431. Sa visokom stručnom spremom bez posla je bila 39.921 osoba među kojima su i doktori nauka i magistri.

Indikator.ba

Podijelite članak