Čajić o nuspojavama vakcine protiv COVID-19: Na šta se ljudi žale

366975889bbe22aa7cd49af5280fbc55

Od početka pandemije koronavirusa do sada Sektoru za farmakovigilancu pri Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, prijavljena je 121 nuspojava nakon primljene vakcine protiv COVID-19.

Kazala nam je to Azira Čajić, načelnica Sektora za farmakovigilancu i materiovigilancu, i dodala da prema strukturi prijava, 113 su klasifikovane kao očekivane “non serious” – nije ozbiljna, prolaznog karaktera, sa oporavkom u prosjeku od jednog do tri dana nakon primljene vakcine.

– Prijavljeni simptomi uobičajne su reakcije na vakcine kao što su: povišena temperatura, groznica, kašalj, umor, glavobolja, malaksalost, slabost, bol i otok na mjestu vakcinacije, crvenilo, osip po koži, bol u mišićima, zglobovima, bol ispod rebara, preznojavanje, proliv, kratkotrajni ili produženi sa oporavkom, povraćanje, mučnina ili gubitak čula okusa ili mirisa – objasnila je Čajić.

Navela je kako je osam prijava okarakterisano kao “serious” – ozbiljne, od čega su četiri osobe hospitalizirane, ali su oporavljene.

– Bila je jedna anafilaktička reakcija sa oporavkom i tri prijave – druga značajna medicinska stanja sa oporavkom koja se odnose na pacijente sa već postojećim hroničnim dijagnozama – kazala je Čajić.

Istakla je kako su se neželjene reakcije, njih 71, najviše ispoljile kod osoba između 18 i 44 godina života, kod onih između 45 i 64 godine bilo je 49 prijava, dok je kod osoba iznad 75 godina života evidentirana samo jedna prijava.

Prema spolu, najviše nuspojava na vakcinu imale su žene, u čak 83 posto slučajeva.

– U Federaciji BiH zaprimljeno je 66 prijava, a Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH dostavio je 59. Iz entiteta RS stiglo je 55 prijava, a Institut za javno zdravlje RS do danas nam nije dostavio nijednu prijavu na neželjeno djelovanje vakcine. Također, iz Brčko Distrikta do sada nije zaprimljena ni jedna prijava – kazala je Čajić.

Iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH apelirali su na sve zavode za javno zdravstvo kantona, Institut za javno zdravlje RS-a, JZU “Zdravstveni centar Brčko” i Pododjeljenje za javno zdravstvo Brčko Distrikta da se aktivno uključe u praćenje i prijavljivanje neželjenih reakcija na vakcine.