Čajlaković: “Danas bi svi da žive u braku, ali bez lanca. Brak čuva strah od Allaha”

Hafiz Husejn Čajlaković je poznati bosanskohercegovački imam, hafiz i vaiz. Nosi časno zvanje hafiz Kurana.

Prvi je imam u Zenici, koji je nakon Drugog svjetskog rata, klanjao teravih namaz s hatmom.

Na takmičenju učača Kurana u Zagrebu dva puta osvajao je drugo mjesto, a drugo mjesto osvojio je i u Sarajevu u hifzu cijelog Kurana.

Husejn Čajlaković spada među najpoznatije i najomiljenije bosanske vaize, govornike.

Putuje po džematima u BiH i dijaspori. Autor je velikog broja knjiga sa islamskom tematikom.

Snimio je nekoliko CD i DVD-ova sa svojim govorima, koji sadrže mnoge šaljive, ali vrlo poučne anegdote.

U nastavku pogledajte video: