Portal 072info

CCI o radu Vlade i Skupštine ZDK

Pozitivna stvar u radu Vlade Zeničko dobojskog kantona za prvih 6 mjeseci tekuće godine je donošenje Programa mjera štednje i ukidanje funkcije savjetnika, ukazano je na današnjoj pres konferenciji Centara civilnih inicijativa.

-Aktuelni sastav Vlade, (koju čine ministri SDA,HDZ i DF), kasno je imenovan, tek u martu i slijedom toga kasnilo je i donošenje Programa rada i budžeta za 2015. godinu, ukazao je Ivica Ćavar, konsultant CCI-a, ističući da ohrabruju mjere o smanjenju javne potrošenje i aktueliziranju Programa mjera štednje.

Dokumenti kao što su Budžet i Program rada moraju se donijeti u posljednjem kvartalu godine za godinu koja slijedi, podsjećaju u CCI-u. S druge strane, Vlada koja nema nijednu pripadnicu ljepšeg pola, prema riječima Ćavara, krši Zakon o ravnopravnosti polova.

I Vlada i Skupština ZDK kasne sa usvajanjem zakona i drugih propisa i trenutno su u nivou od jedne trećine produktivnosti u donošenju akata, što znači da je u drugom polugodištu neophodno intenzivirati aktivnosti koje bi u konačnici značile poboljšanje ukupnog ambijenta za život građana ovoga kantona, dodao je Ćavar.

On je podsjetio da je dostignuti budžetski deficit ZDK oko 70 miliona maraka.

RTVZE

Podijelite članak