celik pripreme333


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Zenički klub objavio na svojim stranicama da će naredna redovna Skupština NK Čelik bit će održana 18. decembra u 18 sati.

Nadzorni odbor je zajedno sa Upravnim Odborom sastavio dnevni red, a najzanimljivija tačka se svakako odnosi na raspravu o promjeni naziva i grba kluba:

“1.Utvrđivanje kvoruma

2. Izbor radnog predsjedništva Skupštine

3. Usvajanje predloženog Dnevnog reda

4. Usvajanje zapisnika s druge vanredne Skupštine NK Čelik Zenica od 14.09.2020.

5. Izvještaj o radu Nadzornog odbora

6. Izvještaj o radu Upravnog odbora za period 15.09.2020. – 30.11.2020.

7. Izvještaj o novčanim tokovima za period 15.09.2020. – 30.11.2020.

8. Izvještaj o rezultatima sportskih selekcija NK Čelik Zenica (izvjestilac: koordinator omladinskog pogona Nizah Hukić)

9. Razmatranje dopune Upravnog odbora – predloženi kandidat Robert Jonjić (predlagač: predsjednik NK Čelik Zenica Denis Mušović)

10. Razmatranje dopune članova Tehničkog odbora

11. Izbor članova za Statutarnu komisiju

12. Imenovanje članova za zastupanje (izvjestilac Generalni direktor Zlatan Delismajlović)

13. Promjena pečata (izvjestilac Generalni direktor Zlatan Delismajlović)

14. Rasprava o promjeni naziva i grba Kluba

15. Prijedlog izmjene člana 21.Statuta NK Čelik Zenica (predlagač Predsjednik Upravnog odbora Denis Mušović)

16. Plan Upravnog odbora za 2021. godinu (izvjestilac Robert Jonjić)

17. Razno”