Portal 072info

Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj: KONKURS ZA KVALIFIKACIJU, DOKVALIFIKACIJU I PREKVALIFIKACIJU za najtraženija zanimanja u regiji

Centar za obrazovanje odraslih EDUKA BH Tešanj

RASPISUJE KONKURS ZA KVALIFIKACIJU, DOKVALIFIKACIJU I PREKVALIFIKACIJU za najtraženija zanimanja u regiji

➡️ Upisom u Registar ustanova za obrazovanje odraslih Ministarstva za obrazovanje, nauku, kulturu i sport ZE-DO kantona, Centar EDUKA BH Tešanj raspisao je konkurs za kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za top zvanja i zanimanja:

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

1.Medicinska sestra-tehničar…………………………………24polaznika
2.Tehničar drumskog saobraćaja……………………………24polaznika
3.Vozač motornih vozila……………………………………….24polaznika
4.Rukovalac građevinskm i pretovarnim mašinama….24polaznika

???? centar za edukaciju odraslih eduka bh tesanj za svoje roštiljanje organizira konsultativno-instruktivnu predavanja u skladu sa zakonom o obrazovanju odraslih. Praktična nastava u bolnicama i domovima zdravlja u zenici, vodi, kakanj, breza, banja luka, sarajevo, maglaj, tešnju, usori,… za sestre-tehničare, i praksu za prometni struk također u prometnim kompanijama na vašem mjestu . Nakon toga, novaci idu na ispite, onda na maturalnu ili na završni ispit.

???? Polaznicima se izdaje svjedočanstvo za završen razred i diploma o završenom srednjem obrazovanju ovjerena pečatom Apostille.
???? Na konkurs se mogu prijaviti osobe starije od 18. godina sa završenom osnovnom ili srednjom školom. Cijena školarine zavisi od prethodno stečene diplome i razlike predmeta koji se polažu. Po završenom školovanju (stažiranju) položenom državnom ispitu i završenom kursu njemačkog jezika svim polaznicima za zvanje Medicinska sestra-tehničar bit će ponuđen posao u struci od strane našeg partnera APIT Ambulantes Pflege Intesiv Team BmbH iz Frankfurta, dok vozači motornih vozila sa međunarodnom licencom za KAMIO-BUS, vožače CODE95 koju također mogu završiti u Centru EDUKA BH Tešanj, u saradnji sa našim ino partnerom, posao u struci mogu naći gdje god požele.
Broj polaznika je ograničen. Ukoliko se prijavi i veći broj zainteresovanih, prednost pri prijemnu imaju polaznici sa boljim ocjenama i manjom razlikom predmeta za polaganje.

???? Uz zahtjev za upis polaznici su dužni dostaviti:
1.Izvod iz matične knjige rođenih
2.Svjedočanstvo o završenoj osnovnoj školi za polaznike koji imaju samo osnovu školu
3.Svjedočanstvo o završenom razredu za kvalifikaciju, dokvalifikaciju i prekvalifikaciju
4.Za svjedodžbe završene u inostranstvu, dokaz Ministarstva obrazovanja u inostranstvu

☎️????☎️ Dodatne informacije i prijave na 062/900-559, 062/933-771

EDUKAcija je najmudrija investicija!

www.eduka-bh.ba

 

Podijelite članak

Zapratite 072info na Instagramu! 

KLIKNI OVDJE

Holler Box