Portal 072info

CENTAR ZA PRAVNU POMOĆ ŽENAMA Postignut pomak za ostvarivanje prava za gluhe i nagluhe osobe

Ilustracija

Na nivou Zenicko-dobojskog kantona postigut je pomak za poboljšan pristup zdravstvenoj zaštiti gluhe i nagluhe osobe, javljaju iz Centra za pravnu pomoć ženama.

Ovaj pomak rezultat je zalaganja aktivistica Centra za rješavanje prepreka u korištenju prava na zdravstvenu zaštitu na koje su, zbog vrste invaliditeta, nailazile gluhe i nagluhe osobe, zbog čega korištenje pomenutog prava vrlo često nije bilo pravovremeno, adekvatno i jednako u odnosu na druge. 

Za vrlo kratko vrijeme i uzajamnu saradnju, sa Ministarstvom zdravstva i Zavodom za zdravstveno osiguranje Ze-do kantona postignut je dogovor za unificirano i vidljivo označavanje zdravstvenih legitimacija svih gluhih i nagluhih osoba, koje će, prema nalogu Zavoda za zdravstveno osiguranje Ze-do kantona, vršiti nadležne poslovnice.

Zdravstvene legitimacije ubuduće će imati klauzulu koja će se za gluhe i nagluhe osobe navoditi na pretposljednoj stranici. Da bi osiguranik ostvario pravo na ovu klauzulu potrebno je da priloži potvrdu udruženja, liječnički nalaz, ili da je korisnik ortopedskog pomagala prema evidenciji Zavoda. 

Ova aktivnost realizovana je u okviru prvog ciklusa malih grantova “Koalicija – Jednakost za sve”. Ovaj program je omogućen zahvaljujući podršci američkog naroda kroz United States Agency for International Development (USAID)

Podijelite članak