AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

Centar za humanu politiku uputio je pitanja predsjedavajućem Vijeća ministara BiH i predsjednicima entitetskih vlada, a u vezi cijena nafte I naftnih derivate.

“Zbog čega tolerišete oligopolsko tržište naftnih derivata i profitersko dogovaranje trgovaca naftnim derivatima u BiH i ne preduzimate ništa kako bi uredili ovo tržište, onemogućili profiterstvo i prilagodili cijene naftnih derivate cijenama sirove nafte na svjetskom tržištu, s obzirom da su u protekla tri mjeseca cijene sirove nafte niže za 60%, a cijene tečnih goriva na pumpama u BiH smanjene su samo 5%”, kažu iz Centra za politiku.

Zbog čega su naftni derivati koji se prodaju na pumpama u BiH nejednakog I lošijeg kvaliteta od naftnih derivata koji se prodaju u Njemačkoj i šta ćete preduzeti da se kvalitet naftnih derivata na našim pumpama poboljša i uskladi sa onim koji se prodaju u Evropskoj uniji?

“Kada ćete postati potpuno nezavisni i odgovorni građanima prilikom određivanja visine i učešća u ukupnoj cijeni akciza i drugih nameta na naftne derivate, cigarete i druge proizvode, s obzirom da ste do sada poslušnički određivali I povećavali ove namete po diktatu MMF i EU”, navode iz ovog Centra.

NAP