Član automafije priznao krivicu: Purkoviću dvije godine i dva mjeseca zatvora!

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Sud Bosne i Hercegovine jučer je u predmetu Puniša Purković, nakon održanog ročišta za razmatranje sporazuma o priznanju krivnje i pretresa za izricanje krivičnopravne sankcije, donio i javno objavio presudu kojom je optuženi Puniša Purković proglašen krivim što je radnjama opisanim u izreci presude počinio krivično djelo organizirani kriminal, u vezi s krivičnim djelom iznuda i krivičnim djelom pranje novca.

Sud je optuženom za počinjena krivična djela izrekao kaznu zatvora u trajanju od dvije (2) godine i dva (2) mjeseca u koju se ima uračunati vrijeme koje je optuženi proveo u pritvoru. Kao sporednu, Sud je optuženom izrekao novčanu kaznu u iznosu od 32.000,00 KM, koji je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH u roku od jedne (1) godine.

Na osnovu zakonskih propisa od optuženog se oduzima protupravno stečena imovinska korist u iznosu od 12.000,00 KM, koji je optuženi dužan uplatiti u korist budžeta BiH u roku od tri (3) mjeseca.

Optuženi Puniša Pruković je, između ostalog, oglašen krivim što je, postao pripadnik grupe za organizirani kriminal, koja grupa je radi kontinuiranog sticanja materijalne koristi organizirana radi prethodno planiranog i dogovorenog otuđenja skupocjenih putničkih motornih vozila ili onih čija je potražnja na tržištu povećana, iznuđivanja novca za povrat vozila njihovim vlasnicima, rastavljanja otuđenih vozila u dijelove, a potom prodaje tako rastavljenih dijelova, sve s namjerom prikrivanja krivičnog djela, izvršitelja, porijekla predmeta i njihovih pravih vlasnika, te krijumčarenja i prodaje otuđenih vozila na teritoriji R. Srbije, R. Hrvatske i Crne Gore. Optuženi Puniša Purković, također, je nakon što su drugi pripadnici grupe u više navrata izvršili otuđenje putničkih motornih vozila, s ciljem da sebi i drugima pribavi protupravnu imovinsku korist, od vlasnika otuđenih vozila vršio iznude novca za povrat istih.

Avaz