Čorbo: Policajci koji su pravili propuste u predmetu “Dženan Memić” ocijenjeni kao odlični

Nezavisni odbor za period od septembra 2020. godine do februara 2021. godine podnio je izvještaj o radu Skupštini KS, koji je usvojen.

Nezavisni odbor, između ostalog, raspisuje i provodi Javni konkurs za imenovanje policijskog komesara, prati rad policijskog komesara, nadzire primjenu ovlaštenja policijskog komesara.

U navedenom periodu su održali šest sjednica. Samir Čorbo, član Nezavisnog odbora predstavio je izvještaj sa osvrtom na najznačajnije tačke.

Politika je previše upletena u policiju, smatraju iz Nezavisnog odbora.

– Određeni policijski službenici su napravili propuste u predmetu “Dženan Memić”, a ocijenjeni su kao odlični – kazao je i dodao da oni na konkursnim procedurama o unapređenju uspješno prolaze, dok se neki službenici odbijaju.

Sud je izdvojio slučajeve za koje smatra da procedura nije ispoštovana, kazao je.

– Velike štete su nanesene, Prvostepena komisija i Policijski odbor je napravio velike propuste, dovodi se pitanje svakog narednog činovanja na koje ovi policajci mogu konkurisati. Posljedice su ogromne – kazao je Čorbo.

Članovi Prvostepene komisije su ljudi koji obnašaju visoke funkcije u policijskim agencijama, dodaje.

Manipuliše se sa izvještajima i konkursima kazao je zastupnik SDP-a Igor Stojanović.

– Sigurnost građana nije na zadovoljavajućem nivou. I Nezavisni odbor konstatuje u svom radu da je policija pod političkim utjecajem. Sve sugestije i kritike koje imaju na rad policije nema značaja. Politika je do te mjere ušla u policiju da određuje ko će gdje biti činovan. Kako ćemo od politika izolovati policiju – rekao je Stojanović.

Tematska sjednica o stanju sigurnosti u KS održat će se 28. aprila.

Skupština KS usvojila je Program zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na području KS za period od 2021. do 2025. godine.

IZVORAvaz
Prethodni članakKratki pregled raspadanja: 35 razloga za smjenu aktuelne vlasti
Sljedeći članakIrma Granulo završila dva fakulteta, vratila se u Bjelimiće i pravi sireve