Portal 072info

Da li će 2014. godina biti godina sa više ili manje nezaposlenosti?

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Okrugli sto o reformi politika zapošljavanja i prezentacija Izvještaja o monitonrigu rada javnih službi za zapošljavanje u BiH.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Vas na Okrugli sto povodom predstavljanja prijedloga amandmana na Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH, koji će se održati 20.06.2014. (petak) u 10:00 sati u hotelu Hollywood u Sarajevu (Ilidža). Na događaju će CCI, takođe, predstaviti Treći kvartalni izvještaj o monitoringu rada javnih službi za zapošljavanje u BiH.

Kroz kampanju “Posao narodu” pokrenutu polovinom 2013. godine CCI nastoji dati doprinos pronalaženju više prilika za zapošljavanje, efikasnijem radu javnih službi za zapošljavanje i većem zadovoljstvu krajnjih korisnika– nezaposlenih lica. Rezultat ovih nastojanja su i preporuke/amandmani za reformu modela isplate naknada po osnovu nezaposlenosti u FBiH, te definicije i kategorizacije nezaposlenih. CCI, u saradnji sa relevantnim institucijama i ekspertima, takođe želi inicirati hitno izmiještanje servisiranja zdravstvenog osiguranja nezaposlenih iz nadležnosti javnih službi za zapošljavanje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

S tim u vezi, pozivamo Vas da ispratite okrugli stol o prijedlogu amandmana na Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH. Cilj javne diskusije je artikulacija i usaglašavanje stavova o Radnom materijalu amandmana na Zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba Federacije BiH, te pokretanje zakonodavne procedure.

Uvodna izlaganje će osim predstavnika CCI-a imati Predsjednica odbora za rad i socijalnu zaštitu Parlamenta FBiH, gđa. Besima Borić, zatim Ministar rada i socijalne politike, g. Vjekoslav Čamber, te Direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, g. Kenan Rešo. Takođe, očekuje se prisustvo predstavnika Parlamenta FBiH (zastupnici, članovi odbora i komisija), javnih službi za zapošljavanje, zavoda zdravstvenog osiguranja, predstavnici sindikata, privrednih komora, udruženja poslodavaca i nevladinih organizacija koje su aktivne u oblasti rada i zapošljavanja.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME