Screenshot 6 26


AUTOR:
Portal 072info

DATUM:

U Bosni i Hercegovini se posljednjih godina povećava iznos premija za osiguranje od požara i elementarnih nepogoda. Ali, poznavaoci tržišta osiguranja ukazuju na to da imovina brojnih građana nije osigurana od nepogoda koje su sve učestalije.

Prema podacima državne Agencije za osiguranje, u 2020. godini premije za ovu vrstu osiguranja su iznosile više od 31.600.000 KM. U godini prije su iznosile skoro 31.296.000 KM.

Osiguravajuće kuće su u prošloj godini isplatile 11.220.000 KM za štete, a godinu ranije 13.331.000 KM.

Požar i elementarne nepogode su rizici za koje je nemoguće utvrditi kada će se desiti, ali su oni sve učestaliji. Posebno su nepredvidivi zemljotresi. S klimatskim promjenama nepogode će biti još učestalije i katastrofalnije.

U deceniji iza nas širom Bosne i Hercegovine dešavale su se razorne nepogode koje su napravile ogromnu materijalnu štetu na javnoj i privatnoj imovini. U 2012. palo je više od metar snijega, dvije godine kasnije uslijedile su poplave koje su nanijele štetu od nekoliko milijardi KM. Nisu izostali ni klizišta i požari.

Rizik od štete na imovini je utoliko veći zbog neangažiranja vlasti na smanjenju rizika. Koliki je rizik pokazuje Indeks globalne adaptacije (GAIN), prema kojem je Bosna i Hercegovina među najlošije rangiranim u Evropi. Jedino je lošije rangirana Moldavija, a to znači da smo jedna od država najranjivijih na globalno zagrijavanje i najnespremnijih za prirodne katastrofe na Starom kontinentu. Rangiranje vrši Univerzitet Notre Dame, a obuhvaćena je 181 zemlja svijeta.

Čini se da su poplave nanosile najveću štetu. Iz međunarodne humanitarne organizacije World Vision su ukazali na procijenu da više od 283.777 stanovnika živi u područjima gdje postoji rizik od poplava i klizišta.
Malo novca dovoljno za osiguranje

Uprkos spomenutim rizicima od elementarnih nepogoda, i dalje mali broj građana ima osiguranu imovinu. U razgovoru za naš portal na to je ukazao i ekonomista Damir Bećirović.

“Ukupna premija koju plaćamo po stanovniku je jedna od najmanjih u Evropi. Kod nas je najzastupljenije osiguranje od autoodgovornosti, zato što je to potrebno za njegovu registraciju. Premija za njihovo osiguranje je deset puta veća od premije za elementarne nepogode. Onda možete misliti na kojem je nivou naša svijest upravljanja rizicima korištenjem osiguranja”, ukazao je.

Potcrtao je da osiguranje nije osmišljeno da klijent zaradi, već da ublaži štetu koju je pretrpio. Smatra da neki osiguranje suprotno razumiju, tj. da očekuju da će profitirati. Ponovio je da je to samo način upravljanja rizicima koji se ne mogu izbjeći.

“To vam je garancija da ćete moći nadoknaditi dio štete”, dodao je Bećirović.

Poručio je da bi osiguranje imovine od elementarnih nepogoda trebalo biti dio opće kulture, posebno kod onih koji ga mogu priuštiti. Pa je tako potcrtao da u prosjeku ova vrsta osiguranja košta deset KM mjesečno. Upravo je poplave naveo kao pokazatelj koliko malo građana je imalo osiguranu imovinu. Pozvao je i državu da promoviše ovu vrstu osiguranja.
Prosječna cijena osiguranja imovine 20 puta manja od prosječne cijene kasko osiguranja vozila

O razlozima zbog kojih građani Bosne i Hercegovine ne osiguravaju svoju ličnu i poslovnu imovinu, razgovarali smo i sa Sabinom Mujanović, predsjednicom Uprave Vienna osiguranja VIG i Predsjednicom Skupštine Udruženja društava za osiguranje u Federaciji Bosne i Hercegovine.

“Apsolutno se slažem sa konstatacijom da naši građani u potpunosti ne percipiraju potrebu zaštite od poplava, požara, klizišta i sl. Isto je, u najmanju ruku iznenađujuće s obzirom na to da navedene nepogode nisu rijetke u Bosni i Hercegovini, lični standard građana je nažalost dosta mali te ne mogu priuštiti sredstva za popravke u takvim situacijama, a koje im s druge strane osiguravajuća društva, kao što je Vienna osiguranje VIG, mogu obezbijediti brzo i bez ograničenja jer su za to specijalizirani. Može se pomisliti da je možda cijena takvog osiguranja problem, ali s obzirom na to da je visina godišnje premije za npr. stan od 50 metara kvadratnih manja od 50 KM sigurna sam da to nije slučaj. Naprotiv, ta cijena je za 20 puta manja od prosječne cijene kasko osiguranja vozila, a za koja građani trenutno uplaćuju daleko više nego za osiguranje imovine. Iz toga se može izvući zaključak da nam je bezbjednost naših vozila važnija od zaštite krova nad glavom, a što ipak ne želim da povjerujem”, zaključila je Mujanović.