Portal 072info

Danas vanredne sjednice oba doma Parlamenta Federacije BiH

Predsjedavajući Edin Mušić otvorio je desetu vanrednu sjednicu Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH (FBiH). 

Na prijedlogu dnevnog reda su prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o eksproprijaciji, Zakona o državnoj službi i Zakona o električnoj energiji, te izbori i imenovanja. Za danas u 16.00 sati je zakazana i sjednica Doma naroda Parlamenta FBiH, koji će, također, raspravljati o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi. 

Na jučerašnjoj sjednici Vlada FBiH utvrdila je četiri amandmana na predložene izmjene i dopune tog Zakona, koje se trebaju donijeti s ciljem reorganizacije javne uprave u FBiH odnosno da državna služba bude racionalnija i efikasnija, što je u skladu s Reformskom agendom za period 2015.-2018. godine.

Jednim, od ukupno četiri, amandmana uvedena je odredba koja propisuje da se rukovodeći državni službenici, izuzev savjetnika, u tijelima državne službe zapošljavaju putem javnog konkursa kojeg provodi tijelo državne službe koje ga upošljava s ciljem transparentnosti i zakonitosti procedure njihovog upošljavanja.

Naime, Zakonom se predviđa da rukovodioci samostalnih federalnih upravnih organizacija, rukovodioci federalnih uprava i organizacija i rukovodioci stručnih službi Vlade FBiH više nemaju status državnih službenika.

Oni će, ako se u oba doma Federalnog parlamenta usvoji zakon, biti raspoređeni na odgovarajuća mjesta u okviru organa državne službe.

Pomoćnike u ministarstvima predlagat će ministri, a potvrđivati Vlada, koja će propisati uvjete koje te osobe trebaju zadovoljavati.

Usvajanjem izmjena i dopuna Zakona o državnoj službi FBiH izvršit će se njegovo usklađivanje sa Zakonom o radu i Zakonom o organizaciji organa uprave u FBiH.

Također,  predložene izmjene i dopune Zakona o izvlaštenju i Zakona o električnoj energiji razmatrat će Predstavnički dom na vanrednoj sjednici, nakon koje je Dom naroda zakazao vanredno zasjedanje, na čijem se dnevnom redu nalazi jedna tačka – Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u FBiH.

federalna.ba

Podijelite članak