Portal 072info

Dedić: Zbog kraće dionice autoputa 300.000 ljudi bit će zapostavljeno

Načelnik općine Jablanica Salem Dedić, zajedno sa svojim pomoćnicima, sastao se u petak s izvršnim direktorom Autocesta Federacije BiH Jasminom Bučom.

Sastanku je prisustvovao i Emir Bubalo, načelnik općine Konjic, dok Adnan Terzić, v.d. direktora, zbog preuzetih obaveza u Mostaru, nije mogao prisustvovati sastanku.

Načelnik Jablanice kazao je u izjavi za medije kako je njihova intencija bila da nakon stalnih insistiranja, od momenta kada je krenula aktivnost JP Autoceste Federacije, a tiče se trase puta od Konjica do Mostara i izmjene idejnog projekta koji je ranije usvojilo predstavničko tijelo Parlamenta FBiH, osporavaju tu aktivnost od početka, odnosno još od februara 2014. godine.

– Radili smo na toj aktivnosti i zaustavili je realno u onom jednom dijelu, da JP Autoceste i predstavnici u ranijoj Vladi nisu imali neke intenzivnije aktivnosti, a dolaskom nove Vlade, nastavljena je aktivnost koju su radili u prethodnoj Vladi. Dvadeset i petog januara zakazan je Zastupnički Dom Parlamenta FBiH, sa tačkom dnevnog reda ‘amandman’, koji se odnosi upravo na ovu relaciju, od Tarčina do Konjica i od Konjica do Mostara. Lokalna zajednica je stalno zaobilažena. Imalo smo razne sjednice Općinskog vijeća, donosili deklaracije, sa svim općinama koje gravitiraju na tom dijelu puta, kao što su Konjic, Prozor, Jajce, Bugojno, Gornji i Donji Vakuf i svi smo orijentisani u istom pravcu.
Kao općinski načelnik, zajedno sa načelnicima spomenutih općina danas sam potpisao akt sporazuma da mi ne prihvatamo amandman koji je prethodna Vlade FBiH, ali i ova aktuelna Vlada FBiH predložila na izjašnjavanje u Zastupničkom Domu Parlamenta FBiH – kazao je Dedić.

Dodao je kako su razgovori koje su obavili sa Jasminom Bučom, izvršnim direktorom Autocesta FBiH, bili usmjereni u pravcu njihovih stavova.

– Smatramo da su općina Jablanica i prethodno spomenute općine, u potpunosti bile izolovane u svim aktivnostima koje su radile Autoceste FBiH, nadležna Federalna ministarstva, kao i prethodna ali i aktuelna Vlada FBiH. To želimo osporavati do onog momenta dok se ne privole svi oni koji su uključeni u ove procese. Ne mogu se neke studije, projekti, aktivnosti ili istražne radnje, na području naše općine ili drugih voditi tako da se ne konsultujemo ili ne budemo uključeni u to. U svim ovim segmentima i kod donošenja svih ovih akata koje sam naveo smo bili isključeni, iako smo poduzeli sve moguće mjere, te vodili intenzivne razgovore sa ranijim rukovodstvima ministarstava i Autocesta FBiH kao sa aktuelnim – dodao je Dedić.

Istaknuo je kako ih je na današnjem sastanku, Jasmin Bučo, izvršni direktor Autocesta FBiH, upoznao sa tehničkim dijelom, o tome šta je to JP Autoceste FBiH radilo, te koje je studije donosilo i koje projekte realiziralo.

– Odlučivanje, kao prvi korak, je u nadležnim ministarstvima koja su dala svoje viđenje, kao što je Ministarstvo prostornog uređenja, koje je kazalo da se aktivnosti ne vode u pravcu kako je zakon to predvidio. Nažalost, imamo izmjenu mišljenja i promjena koja smo u određenim rukovodstvima ministarstava imali, i smatramo da ćemo uz zaključke koje ćemo imati na vanrednoj sjednica OV-a, na Parlamentu FBiH sve učiniti da se amandmani, koji se odnose na prethodno spomenutu dionicu, ne usvoje. Mislim da imamo dosta tih osnova. Za nas, jedan od najbitnijih je što smatramo da je član 56. Zakona o principima lokalne samouprave FBiH, u potpunosti negiran, a tamo se kaže da se lokalne zajednice u najvećoj mogućoj mjeri moraju konsultovati, te uvažavati njihova mišljenja. Međutim, ono što smo mogli vidjeti u današnjem razgovoru sa izvršnim direktorom Autocesta FBiH, jeste da se i dalje aktivnosti koje su vodile do sada Autoceste i nadležna ministarstva kao i prethodna ali i aktuelna Vlada FBiH, kao i parlament, svodi na to da je ekonomski jeftinije, opravdanije, da se izvršila optimizacija te da se pokazalo kako je to puno jeftinije, a realno je to na štetu skoro 300.000 stanovnika, koji će biti zapostavljeni, te će ekonomski i svaki drugi razvoj tih krajeva biti vrlo upitan. Sva aktivnost koja se po ovom pitanju vodi, završava se u Parlamentu FBiH, u Zastupničkom domu i Domu naroda. U tom pravcu mi ćemo biti na fonu da od naših parlamentaraca tražimo da se ne usvoje spomenuti amandmani, i mislimo da je to jedini ispravan pristup, a odlučivanje je u rukama tih ljudi – istaknuo je Dedić.

Dodao je kako se nada da će biti razumijevanja.

– Drago mi je da mi imamo izabranu predstavnicu u Zastupničkom domu Parlamenta FBiH Eminu Mutap, koja će sigurno, zaključke OV-a koje ćemo donijeti na vanrednoj sjednici, i amandmane za koje ćemo lično insistirati da ih ona iznese, te zajedno sa gospodinom Edinom Mušićem, predsjedavajućim Zastupničkog doma Parlamenta FBiH, iznijeti stav lokalnih zajednica na čelu sa općinom Jablanica – zaključio je Dedić.

fokus.ba

Podijelite članak