Djeca sve više konzumiraju alkohol, duhan i psihoaktivne supstance

0 4

Sve je više djece i omladine koji konzumiraju alkohol, opojne droge, psihoaktivne supstance i duhan, što predstavlja veliku opasnost kako za njih tako i za cjelokupno društvo, istaknuto je na sastanku Radne grupe za bezbjednost djece na području grada Bijeljina.

Ljubica Mlađenović, šefica Odsjeka u Odjeljenju za društvene djelatnosti, uputila je apel roditeljima i nadležnim organima da pojačano prate kretanje i ponašanje mladih kada je riječ o konzumiranju štetnih i zabranjenih supstanci.

– Samo zajedničkim pristupom i radom nadležnih institucija i ustanova, kao što su Centar za socijalni rad, Policijska uprava, Dom zdravlja, Centar za mentalno zdravlje, možemo pomoći mladima i izvesti ih na pravi put – istakla je Mlađenović.

Jovanka Vuković, zamjenica ombudsmana za djecu RS, kaže da su trendovi poražavajući i da se iz godine u godinu povećava broj mladih koji koriste alkohol i duhan te da se starosna granica konzumenata spustila čak na devet do deset godina.

– Problem predstavlja nedostatak sistemske evidencije podataka o tome koliko djece i mladih koristi duhan i alkohol. Mi, u Instituciji ombudsmana za djecu, insistiramo na jačanju porodice i podrške djeci, jer se na taj način najbolje preventivno djeluje – kazala je Vuković.