Portal 072info

DOBRE VIJESTI Popravljen kotao, uskoro topli radijatori

Nakon­ nekoliko­ pokušaja­ u ­ toku­ protekle­ noći­ ­kotao­ br­ 2. u ­ pogonu­ Energetika­  ­je ­pokrenut­; njegov­ rad se ­sada­ polako­ stabilizira­ i­ radna temperatura­ podiže­ tako­ da se ­zadovolje­ svi sigurnosni­ aspekti­.­    ­

Kao ­ što­ smo­ već­ izvjestili­, od ­početka­ tehničkih ­problema­ na­ postrojenju­ kotla­ br­ 2., ­uzrokovanih­iznimno­ niskim­ vanjskim­ temperaturama­, ­tehnički­timovi­ kompanije­ ArcelorMittal Zenica­ maksimalno­ su­ angažirani­ na­ njihovom­ otklanjanju­. ­Pošto­ su­ekstremno­ niske­ temperature  ­nastavljene­ i­ tokom­protekle­ noći­, to je ­umnogome­ otežalo­ i­ usporilo­ radove­ na­ otklanjanu­ navedenog­ kvara­. ­

Iako­ ne ­možemo­ utjecati­ na­ vremenske­ uvjete­, ­naši­ stručni­ timovi­ nastavili­ su­ raditi­ istim­ intenzitetom­ i­ tražiti­ alternativne­ opcije­ kako­ bi­doveli­ opremu­ u ­ispravno­ stanje­, ­i­ trenutno­ se ­ rade­ i­ na­ popravci­  ­kotla­ br­ 1., ­na­ kojem­ je ­uočeno­  ­ozbiljno­ curenje­. ­

Naime­, rad ­sa­ samo­jednim­ kotlom­, pod ­ ovako­ niskim­ temperaturama­,uvijek­ je ­kritičan­ i­ teško­ održiv­. ­ Kako­ smo­obavještavali­ javnost­ u ­poslijednje­ tri ­godine­, ­stanje­ kotlova­ u ­pogonu­ Energetika­ se ­pogoršava­i­ za ­ poboljšanje­ grijanja­ grada­ ne­ možemo­ učiniti­ ništa­ bolje­ od­ alternativnog­ projekta­ na­Energetici­ koji­ smo­ već­ predložili­.­

Svi­ radnici­ kompanije­ ArcelorMittal Zenica­ shvaćaju­svoju­ društvenu­ odgovornost­ prema­ građanima­ Zenice ­i­ čine­ sve­ što­ je ­ moguće­ kako­ bi se ­grijanje­ grada­ što­ prije­ potpuno­ normaliziralo­. ­

Podijelite članak