Portal 072info

Dodatnih 1,5 mlrd. dolara stiže u BiH iz dijaspore, ali priljev novca sve manji

BiH ima jednu od najbrojnijih dijaspora u svijetu u odnosu na ukupan broj stanovnika.

 

Prema podacima Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, izvan granica danas živi više od 1,35 milijuna osoba bh. podrijetla, piše Večernji list BiH. Većina njih su mladi ljudi s prosjekom starosti od 30 godina u SAD-u i 40,5 godina u zemljama EU, što predstavlja radno najaktivniji dio populacije.

Uz to što je mlada, bh. dijaspora je i dobro obrazovana. Novac koji šalje dijaspora jedan je od tri najvažnija prihoda za bh. ekonomiju. Međutim, u odnosu na ranije godine, sada je primjetan pad priljeva novca. Stručnjaci upozoravaju kako će ga biti još manje. Pad priljeva sredstava koja stižu u BiH iz dijaspore odrazit će se, upozoravaju stručnjaci, na sve sfere ekonomskog života u BiH.

Tako je tijekom devet mjeseci 2015. ukupan priljev sredstava u BiH iz dijaspore iznosio 2,609 mlrd. KM i taj iznos manji je u odnosu na isto razdoblje 2014., kada je na računima Centralne banke BiH iz istih izvora evidentirana 2,275 mlrd. KM, piše Večernji list BiH. Kada je riječ o priljevu po osnovi novčanih doznaka, prema posljednjim podacima CB BiH, uplaćene su 1,733 mlrd. KM i to je ipak za 1,7 posto više nego u istom razdoblju 2014. Ovo, međutim, kako napominju iz CB BiH, nisu konačni podaci za 2015., jer se očekuju proračuni i za posljednje mjesece, kada se bilježe značajniji plasmani od građana koji žive diljem svijeta.

Dijaspora je uvijek tu kad je najteže. Bez obzira na krizu, svi su svjesni kako značajna količina novca stiže od dijaspore svake godine i predstavlja jednu od glavnih socijalnih i ekonomskih stavki u potpori BiH. Dijaspora je pokretač bh. ekonomije. Prema službenim podacima, doznake iz dijaspore svake godine u prosjeku iznose oko dvije milijarde dolara. Uz službene, procjenjuje se kako neformalnim kanalima dijaspora u BiH unosi dodatnih 1,5 mlrd. dolara. Veliku količinu novca rodbina izravno donese, a pojedini šalju. Tako doznake dijaspore čine oko 18 posto BDP-a BiH. BiH je među pet vodećih zemalja u svijetu prema visini financijskih doznaka migranata u odnosu na bruto društveni proizvod.

Podijelite članak