goran cerkez 2
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Vijeće ministara BiH nedavno je donijelo odluku o uspostavljanju radne grupe za izradu prijedloga strategije BiH za prevenciju i borbu protiv terorizma i prijedloga akcionog plana za provedbu strategije u koju su imenovane čak 32 osobe.

Među njima, najzvučnije ime, je i Goran Čerkez, pomoćnik federalnog ministra zdravstva koji je u proteklih godinu i više često bio na prvim linijama borbe protiv koronavirusa umjesto svog šefa Vjekoslava Mandića. Međutim, ovaj put tema nije zdravstvo.

Članovi ove radne grupe su uposlenici brojnih ministarstva, agencija, službi i institucija s nivoa BiH, oba entiteta i Brčko Distrikta.

Osim predstavnika sigurnosnih agencija, policije, tužilaštva, na strategiji borbe protiv terorizma radit će i osobe poput Gorana Čerkeza, odnosno uposlenici institucija koji nemaju nikakve veze sa sigurnosnim sektorom, poput onih iz oblasti zdravstva, obrazovanja, rada…

Tako su ti i Dunja Galić (Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH), Goran Jurčić (Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH), Zorica Garača (Ministarstvo prosvjete i kulture RS), Marina Milovanović (Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS), Luka Semizović (Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta BiH) i Slavoljub Bašić (Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta BiH).

Kako je navedeno u odluci Vijeća ministara, u radu grupe mogu učestovovati i predstavnici međunarodnih organizacija, ambasada stranih zemalja, akademske zajednice, te nevladinog sektora koji mogu dati doprinos ispunjenju zadaća radne grupe kroz stručna obrazloženja, evaluacije, prijedloge i mišljenja o pojedinim specifičnim pitanjima.

U odluci koju potpisuje Zoran Tegeltija, predsjedavajući Vijeća ministara BiH, navedeno je da pravo na naknadu za rad po izvršenju radnih zadataka, članovi mogu ostvariti isključivo na osnovu posebne odluke Vijeća ministara.

Radnu grupu čine slijedeći članovi:

Ismet Fatih Čančar, Ministarstvo sigurnosti BiH

Mladen Mrkaja, Ministarstvo sigurnosti BiH

Kristijan Vasilić, Ministarstvo sigurnosti BiH

Lejla Čopelj, Ministarstvo sigurnosti BiH

Ćazim Hasanspahić, Tužilaštvo BiH

Zoran Perković, Ministarstvo vanjskih poslova BiH

Boris Jukić, Ministarstvo pravde BiH

Saliha Đuderija, Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH

Valentina Papac, Ministarstvo civilnih poslova BiH

Mario Matić, Ministarstvo odbrane BiH

Mediha Šošić, Obavještajno sigurnosna agencija BiH

Nedžad Eminagić, Regulatorna agencija za komunikacije BiH

Sanjin Pandžić, Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost BiH

Dunja Galić, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova BiH

Rejhan Raković, Granična policija BiH

Amer Veiz, Državna agencija za istrage i zaštitu – SIPA

Amir Čorić, Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

Rade Kovač, Služba za poslove sa strancima

Elmedin Muratbegović, Interresorna radna grupa Vlade Federacije BiH

Miroslav Jurešić, Ministarstvo rada i socijalne politike FBiH

Goran Čerkez, Ministarstvo zdravstva FBiH

Goran Jurčić, Ministarstvo obrazovanja i nauke FBiH

Nermin Sijamhodžić, Ministarstvo unutrašnjih poslova FBiH

Radenko Vasić, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Aleksandra Jokić, Ministarstvo unutrašnjih poslova RS

Bojana Milanović, Ministarstvo pravde RS

Zorica Garača, Ministarstvo prosvjete i kulture RS

Marina Milovanović, Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite RS

Emir Mrkaljević, Policija Brčko Distrikta BiH

Sead Šadić, Koordinaciono tijelo Vlade Brčko distrikta BiH

Luka Semizović, Odjeljenje za zdravstvo i ostale usluge Vlade Brčko Distrikta BiH

Slavoljub Bašić, Odjeljenje za obrazovanje Vlade Brčko Distrikta BiH