Dom naroda Parlamenta BiH odbio naložiti Vijeću ministara da obezbijedi novac za izbore

Dom naroda Parlamenta Bosne i Hercegovine nije prihvatio prijedlog Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda da se osiguraju novčana sredstva za predstojeće Opće izbore.

Ovaj klub predložio je da Dom naroda donese zaključak kojim se nalaže ministru finansija Vjekoslavu Bevandi i Vijeću ministara BiH, da u skladu sa Zakonom o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine, na prijedlog Centralne izborne komisije, donesu Odluku o odobravanju i raspodjeli sredstava.

Predloženo je da se iz akumuliranih sredstava odobri 12,5 miliona KM. U zahtjevu je napomenuto da je Izbornim zakonom Bosne i Hercegovine propisano da sredstva moraju biti osigurana u roku od 15 dana od raspisivanja izbora, tj. najkasnije do 19. maja.

Već tokom parlamentarne rasprave bilo je za očekivati da prijedlog neće biti podržan. Ministar finansija Vjekoslav Bevanda (HDZ) je demantirao navode da je neupućivanjem budžeta u parlamentarnu proceduru blokirao provođenje izbora.

Da bi se izbori proveli potrebno je da se usvoji budžet, tj. potrebno je osigurati novac.

Prijedlog je podržalo šest delegata, osam je bilo protiv, dok je jedan delegat bio suzdržan.

Klix