AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Almir Dračo, zvanično SDA vijećnik u Gradskom vijeću (GV) Zenica, u vrlo interesantnom i otvorenom razgovoru za portal 072info govorio je o razlozima ulaska u politiku, radu vijeća, podvalama da je unovčio svoj mandat…

Osim toga, Dračo je otkrio i koje su posljedice kada vijećnik odluči biti svoj, a odbije glasati po direktivni stranke čiji je član. Vrlo otvoreno govorio je i o posljedicama nepoštivanja stranačkih direktiva, ali i otkrio hoće li se kandidirati na predstojećim Lokalnim izborima.

072INFO: Zbog čega ste se odlučili ući u politiku?

Moj ulazak u politiku je, prije svega, motivisan najboljom motivacijom koja može biti, a to su, s obzirom na moj svjetonazor koji imam, hvala Bogu Uzvišenom, samo dva kratka Kur’anska ajeta: ,,…zato se natječite u dobru…” i ,,…jedino želim popravljanje koliko sam u mogućnosti…”

Time sam smatrao i dalje smatram da, ako se imaju ovakvi motivi, politika nije teška i komplikovana. Nažalost, po naše građane, ne shvataju svi politiku na taj način. A ovim razlogom mog ulaska u politiku, istovremeno, odgovaram onima koji su komentarisali na način ,,Šta će hafiz u politici?”. Tvrdoglavo vjerujem da se može kreirati politički ambijent i vući konstruktivni i pozitivni, za građane i društvo, potezi ako se ovako shvati politika. Nažalost, za društvo, još jednom, zenička i bosanska politička stvarnost je svjetlosne godine daleko od toga.

072INFO: Jeste li zadovoljni radom Gradskog vijeća Zenica u protekle skoro četiri godine?

Ako mislite na rad kompletnog sastava GV, naravno da nisam. A što se tiče mog rada, samo donekle jesam, s obzirom na specifikum situacije u kojoj sam se nalazio kao vijećnik SDA i na konfrontaciju i dijametralno suprostavljene stavove mog Kluba i gradonačelnika. Neka pitanja i inicijative su mi primljene i ostvarene od strane gradonačelnika i Gradske uprave, a tiču se infrastrukturne, sportske i privredno-ekonomske prirode, na čemu im u ime građana zahvaljujem. Ko je redovno i objektivno pratio rad GV, shvatit će o čemu govorim (mislim na specifičan odnos Gradonačelnika spram onoga što je dolazilo sa SDA strane).

072INFO: Praktično ste na kraju mandata, na čemu najviše zamjerite trenutnom sastavu u GV Zenica?

Na kraju mandata, zamjerim sadašnjem sastavu GV na neiskrenosti u radu koji se ogleda u populizmu, političkoj i ličnoj nekulturi, politiziranju i politikanstvu, kalkulisanju, ličnim intresima.

072INFO: Postoji li, možda, neka tačka dnevnog reda za koju danas žalite što je niste podržali?

Ima ih više, ne bih ni najvećem neprijatelju poželio da bude u takvim situacijama, kad treba glasati. Ništa više.

072INFO: Kako je biti član stranke za koju znate da Vas je lično pokušala pokrasti na izborima, odnosno nakon prebrojavanja glasova?

Što se tiče izborne krađe koje sam bio žrtva, ne mogu da je pripišem stranci, već tačnije nekim pojedincima koji su time željeli da povećaju glasove drugima (koji, najvjerovatnije, sjede sa mnom i dijele pripadnost istom Klubu). Hvala Bogu, a zatim hvala i nekim mojim prijateljima, pa smo našli i dokazali te malverzacije i kriminal, koje je i CIK uvažio i prihvatio. Sve je to dio neiskrenih i licemjernih unutarstranačkih odnosa, koji nisu samo karakteristika SDA, nego i drugih stranaka.

072INFO: Koliko je moguće biti član neke stranke, u Vašem slučaju SDA, a u Gradskom vijeću biti “svoj”, odnosno glasati po vlastitim principima i nahođenjima?

Skoro ,,nemoguća misija”, ali sam, hvala Uzvišenom Bogu, i to pravilo prekršio. Ne zbog svog hira i ćejfa, već što sam vjerovao sa čvrstim ubjeđenjem da to nije dobro za lokalnu zajednicu i građane koji su mi dali glas.

072INFO: Prvi put ste pokazali da ste svoji kada niste podržali profesionalizaciju mjesta predsjedavajuće u GV Zenica. Koja je “cijena” ukoliko vijećnik odluči glasati po svom, a ne stranačkom nahođenju?

Cijena glasanja po svojoj savjesti, a suprotno stranačkom stavu, je anatemisanje, etiketiranje i stranačka diskvalifikacija za buduću stranačku karijeru, ako ju je osoba imala.

072INFO: Kako komentirate gnusne podvale i dezinformacije kako ste unvočili svoj mandat?

Šta mislim o podvalama da sam unovčio svoj mandat i od nekog kupljen, nažalost, morao sam iskazati na sjednici 4. juna. Ne bi čovjeku palo toliko teško da te klevete dođu sa ,,suprotne” strane. Ali, kao što sam gore spomenuo, rezultat su neiskrenih, usko i slijepostranačkih razmišljanja i mentalnih sklopova. Žao mi je što sam morao onako reagirati i pravdati se, ali javnost treba biti upoznata o suštini unutarstranačkih odnosa, koje počivaju na gore navedenim relacijama i osobinama. Nažalost, po stranku i narod.

072INFO: Uživate ogromno poštovanje sugrađana, da li Vam je to motiv da se na predstojećim izborima ponovno kandidirate za vijeće i da li će to biti lista Vaše matične stranke ili?

Što se tiče kandidiranja na listi matične stranke, objektivno, tu je priča završena mojim ,,glasačkim stršenjem i nedisciplinom”. A što se tiče neke druge opcije, iskreno, još nisam načisto.

072INFO: Kako komentirate dosadašnji rad, odnosno praktično mandat na izmaku, Fuada Kasumovića, gradonačelnika Zenice?

Mislim da je neukusno i politički nekulturno da ocjenjujem rad gradonačelnika u ovoj situaciji. Najbolji sud, za sve nas, će biti građani i novi izbori.

072INFO: Smatrate li da je vijeće protekle četiri godine trebalo i moglo iskoristiti mnogo produktivnije, te unaprijediti grad?

Naravno da je trebalo i moglo biti efikasnije i produktivnije, da nije bilo ponašanja i osobina koje sam već naveo. Što narod kaže ,,žali Bože u šta prođe mandat”.

072INFO: Na kraju, kako komentarišete i podržavate li najavljenu smjenu predsjedavajuće GV Zenica, te izmjene u Radnom predsjedništvu?

Što se tiče najavljene, a neostvarene na zadnjoj sjednici, smjene Radnog predsjedništva i predsjedavajuće Radnog predsjedništva, to je dio političkih-politikantskih i neiskrenih ,,intereščijskih” odnosa, kao što je bila i smjena prethodnog predsjedavajućeg. Zato je ne posmatram tragično i sa iznenađenjem. Nisam siguran u poboljšanje rada GV u ovih par zadnjih mjeseci, ako bi došlo do te promjene.

IZ BIOGRAFIJE

Rođen u Zenici 1973. godine. Profesor islamske vjeronauke i hafiz Kur`ana časnog. Član SDA od njenog osnivanja. Oženjen i otac troje djece.

(072info)