AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: Crna Hronika

Kantonalno tužilaštvo Zenicko-dobojskog kantona dana 11.06.2020.godine podiglo je optužnicu protiv Mehić Šemsudina zbog produženog krivičnog djela sprečavanje službene osobe u vršenju službene radnje iz člana 358. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ F BiH.


Optužnica je u cijelosti potvrdena dana 15.06.2020. godine od strane sudije za prethodno saslušanje Opcinskog suda u Zenici.

Optužnicom se navedeno lice tereti da je upotrebom sile pokušao spriječiti službenu osobu pri obavljanju poslova javne sigurnosti i uhićenja učinitelja krivičnog djela.

Na osnovu člana 45. stav 2. tačka i) u vezi sa članom 241. stav 1. Zakona o krivičnom
postupku F BiH, p o d i ž e m O P T U Ž N I C U

Protiv:
MEHIĆ ŠEMSUDINA, iz Žepča, , osuđivan,

što je:

Dana 17.10.2019. godine u Zenici, u ulici ………. upravljajući putničkim motornim
vozilom marke „Passat“, registarskih oznaka ………, u namjeri da spriječi policijske
službenike B. A. i H. A.u obavljanju službene radnje izvršenja saobraćajne kontrole,
upotrijebio silu na način da se kretao sa vozilom prema policijskom službeniku B.A.
nezaustavljajući se na njegov znak zaustavljanja koji je dao stop palicom i rukom,
uslijed čega se policijski službenik zbog vlastite sigurnosti i izbjegavanja udara sa
vozilom morao skloniti u stranu kolovoza, da bi se potom udaljio u pravcu mjesta
Nemila, a policijski službenici su se sa službenim motociklima uputili u potjeru za
istim,

dakle, upotrebom sile spriječio službenu osobu pri obavljanju poslova javne sigurnosti
i funkcija čuvanja javnog reda,

Neposredno nakon događaja opisanog pod tačkom 1., te kada su ga u mjestu Jelina
policijski službenici B. A. i H. A. sustigli sa službenim motociklima uz davanje
svjetlosne i zvuče signalizacije da zaustavi svoje vozilo, zaustavio se i izašao iz svog
vozila uz udaljavanje od istog, a nakon što se oglušio na jasnu policijsku naredbu da se
zaustavi i da pokaže identifikacione dokumente, u namjeri da spriječi policijske
službenike u obavljanju službene radnje izvršenja kontrole i utvrđivanja identiteta
osobe, upotrijebio silu na način da je započeo da maše rukama prema policijskim
službenicima, te zatim da pruža aktivni fizički otpor, pokušavajući da se otrgne
prilikom savladavanja i stavljanja pod kontrolu uz lišenje slobode od strane policijskih
službenika, nakon čega je od istih lišen slobode i priveden u službene prostorije
policije gdje mu je utvrđen identitet,

dakle, upotrebom sile pokušao spriječiti službenu osobu pri obavljanju poslova javne
sigurnosti i uhićenja učinitelja krivičnog djela,

čime je počinio produženo krivično djelo Sprečavanje službene osobe u vršenju
službene radnje iz člana 358. stav 3. u vezi sa stavom 1. KZ FBiH, u vezi sa članom 55. KZ
FBIH.