AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
Kurbani 2021

Radnici u Federaciji BiH, nakon 30 godina čekanja, dobili su novi Zakon o zaštiti na radu, koji je usvojen na prošlosedmičnoj sjednici Doma naroda Parlamenta FBiH.

Federalni ministar rada i socijalne politike Vesko Drljača za “Avaz” kaže da je vjerovatno riječ o najznačajnijem zakonskom rješenju koje će biti usvojeno u ovoj godini.

Socijalni partneri

– Prethodni zakon koji je regulirao ovu oblast bio je donesen 1990. i trebalo je puno vremena da se usaglasi tekst novog. Radi se o složenom zakonu na kojem je rađeno duže od četiri godine. Cilj je bio da se zakon uskladi s međunarodnim standardima. Suština je u prevenciji, a kako bi se zakonom u najvećoj mjeri spriječio nastanak povrede na radu – pojasnio je Drljača. 

Dodao je da su socijalni partneri podržali zakon.

– Države iz regiona hvale ovo zakonsko rješenje koje je u skladu s evropskom stečevinom. Potrebno je donijeti i oko 50 provedbenih akata. Poslodavci imaju godinu da svoje poslovanje usklade s odredbama novog zakonskog rješenja. Vrlo je bitno da će se ovim zakonom u značajnoj mjeri smanjiti broj povreda na radu, što će imati efekta na uštede u vanbudžetskim fondovima – istakao je Drljača.

Prema njegovim riječima, novim zakonom uspostavljene su i neke nove institucije.

– Bit će formirano vijeće za zaštitu na radu, u kojem će učestvovati i Vlada FBiH i sindikati, kao i stručnjaci. Ovo tijelo će analizirati situaciju i provedbu zakona, a o tome će izvještavati Vladu FBiH. Vrlo značajan je i institut procjene rizika, svako radno mjesto treba proanalizirati i uraditi procjenu. Uvodimo i osobu koja će u svakoj kompaniji biti povjerenik za zaštitu na radu – kazao je Drljača.

Dodao je kako posebno treba istaknuti prekršajni segment.

Izricanje kazni

– Postojeće kazne bile su simbolične i bile su propisane u dinarima. Sad se uvećavaju i iznosit će do 15.000 KM. Prekršajno odgovorni, prema novom zakonu, mogu biti i investitori i izvođači. Dakle, novina je to što se kazne mogu izricati i za investitore – naglasio je Drljača. 

Mahmutović: Brojne novine

Predsjednik Udruženja za unapređenje zaštite na radu Zuhdija Mahmutović kaže da je novim zakonom predviđen niz novih načina provođenja mjera i aktivnosti da bi se ova oblast podigla na viši nivo. 

– Naglasak u zakonu stavljen je na prevenciju i sve odredbe su uglavnom preventivnog karaktera. Značajne su novine, postaje obavezno osiguranje od rizika, nesreće ili povreda na radu. Zdravstveni nadzor je, također, izmijenjen i stavljen u funkciju preventive. Novina je i da radnik za zaštitu na radu mora biti odgovarajuće osposobljen i imati položen stručni ispit koji se odnosi na sigurnost i zaštitu zdravlja na radu – istakao je Mahmutović.

Avaz