Drljević: Upitan je broj zdravstvenih radnika koji se žele vakcinisati

U očekivanju prvih vakcina koje stižu u Bosnu i Hercegovinu, u toku je postupak popisa i prijavljivanja zdravstvenih radnika za proces vakcinacije u Kantonu Sarajevo te formiranje timova koji će vršiti vakcinaciju.

“Prvi ćemo primiti vakcine mi iz Kriznog štaba u kantonu, kao primjer građanima. To je neupitno. Mi trebamo biti prvi u antivakcinalnoj kampanji”, kaže dr. Drljević. To je i zaključak konstituirajuće sjednice novog Kriznog štaba kantonalnog ministarstva zdravstva.

Ono što zabrinjava su riječi dr. Drljevića da je upitan broj zdravstvenih radnika koji će prihvatiti vakcinaciju. Kao u Srbiji te u Hrvatskoj taj broj je, prema informacijama dr. Drljevića, neočekivano veliki.

“Za ostalo stanovništvo zdravstveni radnici su primjer, na koji se ljudi ugledaju, koje pitaju za savjete i ako oni ne budu radili na vakcinalnoj kampanji, bojim se da će među stanovništvom biti relativno slab odziv”, dodaje član novog Kriznog štaba.

Drljević kaže da je preko 5.000 zdravstevnih radnika samo u Kantonu Sarajevo. Tvrdi da će broj vakcina biti iznimno mali, jer da bi sve imalo smisla u nekom razumnom periodu, od nekoliko mjeseci treba vakcinisati 70 odsto stanovništva.

“To je preko 2 milona ljudi. Mi to nismo ni kadrovski u mogućnosti, niti smo napravili plan. Mi smo zapravo najviše zakasnili ne samo sa vakcinacijom, nego sa vakcinalnom kampanjom. Ovdje ti antivakcinalni lobiji već godinama ne prestaju sa kampanjom, s druge strane zdravstvene službe trebale bi da se ugledaju na Izrael”, zaključuje dr. Drljević.