Portal 072info

Druga gimnazija raspisala Konkurs za upis učenika za školsku 2014/15. godinu!

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

DRUGA GIMNAZIJA U ZENICI
Z E N I C A
BROJ: 388/14
ZENICA, 10.06.2014. godine


KONKURS

za upis učenika u prvi razred DRUGE GIMNAZIJE U ZENICI 
u školskoj 2014/15. godini

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


I

U prvi razred DRUGE GIMNAZIJE u školskoj 2014/15. godini upisat će se ( 6 ) šest odjeljenja ili 150 učenika.

Konkurs za upis u prvi razred Druge gimnazije u školskoj 2014/2015. godini traje od 10. juna do 17. juna 2014. godine.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


II

Na konkurs za upis u prvi razred Druge gimnazije kandidat je dužan dostaviti slijedeću dokumentaciju:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


– Zahtjev za upis (poseban formular koji može nabaviti u gimnaziji), 
– Izvod iz matične knjige rođenih,
– Originalnu svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi,
– Originalno uvjerenje o uspjehu u VI, VII I VIII razredu,
– Druga dokumentacija relevantna za utvrđivanje bodova u skladu sa Kriterijima.


Predaja dokumentacije vršit će se u prostoriji – kancelarija PEDAGOGA Druge gimnazije u vremenu od 09:30 do 13:00h.
Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija za upis učenika u prvi razred srednjih škola Zeničko-dobojskog kantona, koje donosi Ministarstvo.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


III

Na osnovu člana 80. stav 3. Zakona o srednjoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/04., 20/07.,19/09 i 09/11), Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport d o n o s i:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


KRITERIJE

za upis učenika u prvi razred srednjih škola na području ZDK-a u školskoj 2014/2015. godini


1. Ovim Kriterijima utvrđeni su uslovi za prijem – upis učenika u prvi razred srednjih škola na području Zeničko-dobojskog kantona u školskoj 2014/2015. godini.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


2. Pravo upisa u prvi razred Druge dimnazije imaju učenici sa završenom osnovnom školom, koji na dan upisa nisu stariji od 18 godina.


3. U prvi razred Druge gimnazije upisuju se učenici u skladu sa Planom upisa učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2014/2015. godinu, koji donosi Ministarstvo za obrazovanje, nauku, kulturu i sport.
Upis učenika realizira Komisija, koju imenuje Školski odbor Druge gimnazije.
Rang listu svih kandidata i spisak primljenih učenika Druga gimnazija će objaviti na oglasnoj tabli, nakon što je verificira Školski odbor, najkasnije dva dana nakon zatvaranja Konkursa, i isti odmah dostaviti resornom Ministarstvu na dalje postupanje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


4. Prijem i upis učenika u prvi razred gimnazije vrši se po istim uslovima za sve učenike državljane Bosne i Hercegovine, povratnike iz inostranstva kao i za strane državljane i lica bez državljanstva u skladu sa članom 8. Zakona o srednjoj školi (“Službene novine Zeničko – dobojskog kantona”, broj 5/04, 20/07, 19/09 i 09/11 godine).


5. Izbor kandidata vrši se na osnovu Kriterija koji su sastavni dio Konkursa za upis u prvi razred srednjih škola.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


6. Učenik koji je u toku odgoja i obrazovanja u osnovnoj školi postigao izuzetne rezultate i proglašen učenikom generacije, stiče pravo upisa u prvi razred izabrane srednje škole bez bodovanja.


7. Prijem učenika u prvi razred gimnazije, vrši se na osnovu:

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

– općeg uspjeha kandidata postignutog u V, VI, VII i VIII razredu osnovne škole izračunatog na dvije decimale, 
– uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta u skladu sa realiziranim NPP za VI-IX razreda osnovne škole,
– rezultata postignutih na općinskom, kantonalnom i federalnom takmičenju iz nastavnih predmeta relevantnih za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole,
– posjedovanja posebne diplome za postignuti uspjeh iz člana 59. stav 1. Zakona o osnovnoj školi (“Službene novine Zeničko-dobojskog kantona”, broj 5/04. i 20/07.i 9/11 godine).
8. Rang lista kandidata dobija se zbirom bodova koje je kandidat ostvario po osnovu: 
– općih uspjeha kandidata postignutih u VI, VII VIII I IX razredu osnovne škole izračunatih na po dvije decimale i uvećanih tri puta,
– uspjeha iz relevantnih nastavnih predmeta (odličan 5 bodova, vrlodobar 4 boda, dobar 3 boda i dovoljan 2 boda) u skladu sa NPP od VI-IX razreda osnovne škole,
– rezultata postignutih na takmičenjima iz relevantnih nastavnih predmeta za određenu vrstu srednje škole u VIII i IX razredu osnovne škole.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenju učenika osnovnih škola na nivou Federacije BiH dobije se: 
a) za osvojeno 1. mjesto 5 bodova,
b) za osvojeno 2. mjesto 4 boda,
c) za osvojeno 3. mjesto 3 boda.
Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou Kantona dobije se:
a) za osvojeno 1. mjesto 4 boda,
b) za osvojeno 2. mjesto 3 boda,
c) za osvojeno 3. mjesto 2 boda.

Za jedno od osvojenih mjesta na takmičenjima učenika osnovnih škola na nivou općine dobije se:
a) za osvojeno 1. mjesto 3 boda,
b) za osvojeno 2. mjesto 2 boda,
c) za osvojeno 3. mjesto 1 bod.
Po osnovu takmičenja iz ovog Kriterija boduju se samo takmičenja koja su zvanično organizovana na nivou općine, Kantona i Federacije BiH, i to iz nastavnih predmeta matematika, fizika, strani jezik i informatika.

9. Predmeti značajni za upis u Drugu gimnaziju:
1. predmet 2. predmet 3. predmet
Gimnazija Bosanski/Hrvatski/Srpski jezik Matematika Strani jezik

10. Pod jednakim uvjetima, prednost pri upisu imaju djeca poginulih boraca (šehida), ratnih vojnih invalida i djeca boraca.


11. Za kandidate koji su osnovnu školu završili u inostranstvu, a kod kojih u svjedodžbama nema relevantnih predmeta za određenu vrstu srednje škole, uzima se prosječna ocjena iz svih predmeta u VIII i IX razredu osnovne škole.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME


12. Ovi Kriteriji važe za upis učenika u prvi razred srednje škole za školsku 2014/2015. godinu.


13. Ukoliko se na osnovu Konkursa u junskom upisnom roku ne upiše planirani broj učenika, a poslije obavljenih polaganja popravnih ispita učenika u augustu, ti učenici će se moći upisati u avgustu u onu školu koja nije popunila planirani broj učenika.

Zenica, 10.06.2014. godine

Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME

Zapratite nas na FB! (PROMO)