Državni policajci i dalje na čekanju: Ništa od povećanja osnovice i socijalnog dijaloga

drzavni policajci

Miletić je predsjedavajućem Doma naroda Parlamentarne skupštini Bosne i Hercegovine još 23.10.2020. godine podnio na usvajanje Inicijativu kojom se nalaže Vijeću ministara BiH da na osnovu člana 7. Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine:

• donese odluku o visini osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama Bosne i Hercegovine za 2021. godinu (minimalan iznos od 535,50 KM koliko je iznosila prije prvog smanjenja 2008. godine),
• uspostavi ekonomski i socijalni dijalog sa sindikatima u institucijama Bosne i Hercegovine i potpiše kolektivni ugovor sa sindikatima,
• da, u skladu sa članom 9. Zakona o štrajku u institucijama Bosne i Hercegovine, u neposrednim pregovorima sa sindikatom preduzme hitne mjere kako bi postavlјene zahtjeve riješili sporazumno na obostrano zadovolјstvo i korist, kako bi se popravio egzistencijalni status zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine.

Od strane Komisije je usvojen zaključak kojim se traži od Ministarstva finansija i trezora BiH da dostavi mišljenje o predloženoj inicijativi.

Inače, Ministarstvo finansija je u okvirnom budžetu računalo osnovicu sa 498 KM i to je neko povećanje u odnosu na zadnjih devet godina.

S obzirom na pandemiju koronavirusa i smanjenje priliva od PDV-a Sindikatu je ovo i prihvatljivo. No, kako nezvanično saznajemo problem prave predstavnici Bošnjaka i Srba, dok su Hrvati spremni pristati na ovu osnovicu koju je projektiralo Ministarstvo finansija.

Fokus.ba

Prethodni članakBiH izdvaja 500 hiljada KM za pomoć Hrvatskoj nakon zemljotresa
Sljedeći članakStotinu tona tekstilnog otpada iz Italije i dalje leži u Drvaru, epiloga priče još nema