Portal 072info

Dug bolnica u Federaciji BiH 370 miliona KM

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Dom naroda Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine održao je posebnu tematsku sjednicu o ”Informaciji o stanju u zdravstvenom sektoru u FBiH s prijedlogom mjera”.

 

Razlog tome je, kako je istaknuto na početku, sve teže stanje u sektoru zdravstva koje je došlo do kritične tačke.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME

Temelj za održavanje tematske sjednice je Informacija o stanju u zdravstvu u FBiH koju je Federalna vlada prihvatila polovinom juna, te proslijedila Domu naroda Parlamenta FBiH.

Federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić je kazao da trenutni dug bolnica u FBiH iznosi 370 miliona KM, a što se odrazilo na funkcioniranje bolnica.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Istakao je da je zdravstvo u Federaciji BiH u drugom planu te da se mora raditi na iznalaženju rješenja da se situacija popravi. Siguran je da će tako biti, a da to potvrđuje sjednica Doma naroda Federalnog parlamenta, podrška Vlade FBiH i uvrštavanje zdravstva u Reformsku agendu.

Naglasio je da se, prije svega, sistem finansiranja mora riješiti te da obavezno zdravstveno osiguranje nije dovoljan izvor, a što je pokazano i u praksi.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME

Cilj informacije o stanju u zdravstvu u FBiH, koju je prihvatila Vlada FBiH, jeste upoznavanje članova Vlade o problematici finansiranja sektora zdravstva, a posebno kliničkih centara u Federaciji BiH i potrebi saniranja utvrđenih gubitaka.

Programom rada Vlade FBiH od 2015. do 2018. godine, u dijelu koji se odnosi na zdravstvo, predviđene su kontinuirane aktivnosti na konsolidaciji sektora zdravstva i njegovom finansijskom, organizacijskom i strateškom prestrukturiranju.

Osim toga, te aktivnosti su usuglašene i s Reformskom agendom BiH za isto razdoblje.

TEKST SE NASTAVLJA NAKON REKLAME
KRAJ REKLAME
Podijelite članak
REKLAMA
KRAJ REKLAME
REKLAMA
KRAJ REKLAME