Portal 072info

Dug javnih preduzeća u FBiH od 276 miliona KM neće biti naplaćen?

Značajan iznos duga javnih preduzeća u Federaciji BiH /FBiH/, od ukupno 276,5 miliona KM, prema informacijama federalne Poreske uprave, je nenaplativ jer je riječ o preduzećima u većinskom vlasništvu Vlade FBiH koja su nelikvidna i nisu u mogućnosti da stvaraju  novu vrijednost, niti da izmiruju obaveze.

Među najvećim poreskim dužnicima su preduzeća “Željeznice FBiH”, Rudnici “Kreka”, “Hidrogradnja”, rudnici “Breza”, te “Agrokomerc”, koja su, kako navode u federalnoj Poreskoj upravi, na osnovu nagomilanih dugova tokom proteklih godina, dužna da plate i zateznu kamatu od ukupno 27,6 miliona KM, piše “Dnevni avaz”.

Kao dodatne probleme naplate dugovanja iz Poreske uprave FBiH naveli su da je imovina dužnika najčešće opterećena hipotekama banaka i drugih povjerilaca, te da sama preduzeća nemaju finansijskih sredstava za plaćanje duga, niti zbog nelikvidnosti mogu zaključiti sporazum o odgođenom plaćanju ili plaćanju duga na rate.

Podijelite članak