DA15D5DC E879 4691 BC77 5122892177DD
AUTOR: K.H.
DATUM:
KATEGORIJA: Lifestyle / Zabava
Kurbani 2021

Prof. dr. Džemaludin Latić je danas, sa dijagnozom akutnog infarkta, primljen u “Centar za srce”, prof. dr. Mirsada Kacile u Sarajevu. 

Prema informacijama, nakon uspješne intervencije, odnosno ugrađivanja stenta, stanje poznatog intelektualca, pjesnika, izdavača je sada stabilno i očekuje se uspješan oporavak. 

Djela profesora Latića zastupljena su u svim antologijama poezije Bosne i Hercegovine.

Dobitnik je sljedećih nagrada za poeziju: Slovo Gorčina, Trebinjske večeri poezije, Nagrada Društva pisaca Bosne i Hercegovine, Nagrada „Skender Kulenović“, Nagrada „Kaimi-baba“, Internacionalna nagrada „Istanbulensis“ i Nagrada za dječiju poeziju „Seošnica“ u Crnoj Gori.

Dobitnik je Plakete za poseban doprinos afirmaciji Gazi Husrev-begove medrese 2005. godine a njegov doprinos, prije svega bošnjačkoj književnosti, je ogroman