Dženan Kulović: Ekonomski fakultet UNZE prošao proces akdreditacije međunarodno priznatih akreditacionih kuća

Prodekan za naučno-istraživački rad Ekonomskog fakulteta UNZE, doc.dr.sc. Dženan Kulović, u razgovoru za naš portal otkriva više detalja o uvjetima i kvaliteti studiranja na Ekonomskom fakultetu UNZE. Akcenat razgovora stavljen je na drugi ciklus studiranja na Ekonomskom fakultetu UNZE.

Kakvi su uvjeti studiranja na Ekonomskom fakultetu UNZE, s akcentom na mater studij?

  • Uvjeti studiranja na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici su na zavidnom nivou. Već nekoliko godina nastavni proces na prvom i drugom ciklusu se odvija u savremeno opremljenim prostorijma što predstavlja pretpostavku pružanja kvalitetnijeg obrazovanja. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici raspolaže kvalitetno opremljenim učionicama, savremenim nastavnim pomagalima, softverskim nastavnim rješenjima, dobro opremljenom bibliotekom i brojnim drugim pogodnostima prilagođenim potrebama studentima. Učešćem u projektima podržanim od strane Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) i Delegation of the European Union to Bosnia and Herzegovina (EUD) značajno je unaprijeđena postojeća fakultetska infrastruktura i osigurani bolji uslovi studiranja. Zahvaljujući aplikaciji 3600(http://ef.unze.ba/VTour/setnja.html) studenti mogu putem “virtuelne šetnje” detaljnije razgledati infrastrukturne kapacitete.

Kako ocjenjujete kvalitet nastavnog procesa na drugom ciklusu studija? 

  • U realizaciji nastave na master studiju Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici učestvuje velika većina nastavnika sa drugih visokoškoskih ustanova zahvaljujući potpisanim sporazumima u Bosni i Hercegovini i regionu. Cilj potpisivanja sporazuma je omogućavanje prohodnosti nastavnog osoblja što značajno doprinosi prepoznatljivosti visokoškolske ustanove. Treba spomenuti da je Ekonomski fakultet nekoliko godina ranije prošao proces akdreditacije međunarodno priznatih akreditacionih kuća (The European University Association Geneva, Vlaamse hogescholen Briseel, L’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari Catalunya, Nacionalna agencija Republike Slovenije za kakovost v visokem šolstvu Ljubljana). Realizacijom obrazovnih programa usklađenih sa najsavremenijim trendovima iz ekonomije i biznisa vizija Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici je postati jedna od vodećih obrazovnih ustanova u regionalnom okviru.

Koliko akreditacija Ekonomskog fakulteta UNZE ima značaja za studente prvog i drugog ciklusa koji diplomiraju na EF UNZE?

  • Prva generacija studenata magistarskog postdiplomskog studija na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici upisana je akademske 2006/2007. godine. Brojni izazovi bolonjskog sistema studiranja nametali su potrebu izmjene koncepta studiranja na drugom ciklusu i prilagođavanja novoj ekonomskoj realnosti. U nastojanju da intenziviramo aktivnosti na međunarodnom priznavanju diploma i daljoj implementaciji Bolonjskog procesa Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici je od akademske 2009/2010. godine počeo sa realizacijom jednogodišnjeg master studija koji traje dva semestra sa ukupno 60 ECTS bodova. Zahvaljujući akreditaciji studijskih programa Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici dio je jedinstvenog evropskog akademskog prostora što daje mogućnost aktivnog učešća u brojnim programima razmjene nastavnog osoblja i zainteresovanih studenata.

Koje studijske programe na drugom ciklusu nudite za narednu akademsku godinu ?

  • Studij je namijenjen prvenstveno diplomiranim ekonomistima, ali i svim diplomiranim studentima ostalih srodnih fakulteta iz Bosne i Hercegovine i izvan nje koji koji žele stječi i poboljšati svoja znanja iz ekonomije i biznisa. Ekonomski fakultet Univerziteta u Zenici ove godine će upisati studente na četiri studijska programa, i to: Menadžment preduzeća, Računovodstveno-revizijski menadžment, Poslovne i javne finansije i Lokalni ekonomski razvoj i politika. Osnovni cilj navedenih studijska programa je fokusiran, pored  naučnog i stručnog obrazovanja magistara ekonomije, na nastavak daljih akademskih istraživanja u okviru doktorskih studija po bolonjskom modelu čije je uspostavljanje ne Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Zenici u toku. Važno je naglasiti kako posljednjih nekoliko godina raste interesovanje studenata za pohađanje jednog dijela nastave na drugim visokoškolskim ustanovama.

Više o studijskim programima možete pronaći u sljedećem Vodiču:

 MASTERPROGRAMI

Koliko Ekonomski fakultet UNZE, ali i sami studenti učestvuju u određenim projektima koji su usko vezani za njihovo buduće profesionalno zanimanje?

  • Ekonomski fakultet pokazuje visok nivo interesa za učešće u društveno angažovanim projektima organiziranjem različitih panel diskusija usmjerenih nastavku reformskog procesa, boljim uslovima poslovanja, reformi tržišta rada, i sl. Također, važno je spomenuti Akademiju za ekološki menadžment čiji je osnovni cilj upoznati polaznike sa pjmovima ekološkog menadžmenta, održivog razvoja i zaštite okoline sa lokalnog, nacionalnog I međunarodnog stanovišta. Ovakvom vrstom edukacije postiže se podsticanje dobrih ekoloških praksi za menadžere u javnim i privatnim preduzećima u Bosni I Hercegovini. Nedavno je promovirana prva generacija polaznika Akademije za ekološki menadžment, a polaznicima koji su uspješno okončali tri programska modula dodijeljen je certifkat Ekološki menadžer s naznakom uspješno okončanog stepena obuke.

Koliko studentima omogućavate praktičnog rada, odnosno koliko imaju priliku susretati se sa svakodnevnicom koja ih očekuje kao buduće diplomirane ekonomiste i magistre ekonomskih nauka?

  • Nastava se odvija prema unaprijed utvrđenim rasporedom, najčešće u popodnevnim satima, tokom radne sedmice vodeći računa o radnim obavezama polaznika. Predmeti na četiri studijska programa raspoređeni su u tri grupe: zajednički predmet Istraživačke metode u ekonomiji, koj izučavaju studenti svih smjerova, obavezni smjerski predmeti i izborni predmeti (polaznici putem ankete biraju jedan od četri izborna predmeta sa ponuđene liste). Master studij završava se polaganjem svih ispita, te izradom i javnom odbranom magistarskog rada u skladu sa studijskim programom i Statutom Univerziteta. U nastavni proces uključeni su stručnjaci iz prakse, uspješni menadžeri, koji studentima pružaju priliku sticanja neophodnih praktičnih vještina potrebnih tržištu rada. Postojanje saradnje Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Zenici i uspješnih preduzeća pruža studentima mogućnost bržeg pronalaska zaposlenja.

Prema Vašem mišljenju, šta je predsnost Ekonomskog fakulteta UNZE u odnosu na druge visokoškolske ustanove u BiH?

  • Naša ključna komparativna prednost u odnosu na druge je otvorenost. Velika većina nastavnog procesa izvodi se kombinovano (tzv. co-teaching) gdje pored nastavnika zaposlenih na Ekonomskom fakultetu angažujemo najmanje jednog dodatnog vanjskog saradnika. Većinom se radi o uglednim domaćim i inostranim profesorima iz naučne oblasti u okviru koje se izučavaju određeni predmeti. Ciljevi angažovanja uglednih nastavnika sa drugih visokoškolskih ustanova su brojni. Najprije, važno je da studnetima znanje prenose renomirani profesori drugih partnerskih univerziteta čime značajno podižemo kvalitet nastavnog procesa na jednoj strani I razvijamo nastavne vještine zaposlenika na drugoj strani. Velika većina nastavnog osoblja na Ekonomskom fakultetu Univertieta u Zenici stekla je obrazovanje i usavršavanje na inozemnim fakultetima što predstavlja značajan doprinos kvalitetu nastavnog procesa.

Direktno.ba

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE