AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Zeničko udruženje “Eko forum” uputilo je sugestije i primjedbe na nacrt integralne okolinske dozvole za postrojenja ArcelorMittal Zenica, navodeći da nacrt dozvole ne sadrži prijedloge svih mjera koje su dali članovi stručne komisije, nego se i dalje “povlađuje jednom od najznačajnijih zagađivača u Zenici“.

“Eko forum” insistira da se u tekst dozvole ugrade prijedlozi koji bi mogli dovesti do poboljšanja ekološke situacije u gradu i da svi zainteresovani mogu dostaviti mišljenja, primjedbe i sugestije na ovaj dokument uROKU od deset dana, odnosno do 3. februara.

Zenički ekolozi su pripremili i poslali svoje primjedbe i sugestije na nacrt teksta dozvole u kojima su naveli nekoliko, kažu, većih propusta, pravnih i stručnih grešaka.

Tako navode da su nedostaci nove dozvole ‘problem’ industrijske deponije “Rača”, koja nije obuhvaćena ovom dozvolom, iako je prethodna dozvola istekla 8. decembra, zatim ne postoji “Studija nultog stanja”, operater će morati posebno pribaviti vodnu dozvolu što je suprotno EU praksi za integralni pristup, te da “nisu realno prikazani rezultati i razlozi neprovođenja aktivnosti iz prethodnih dozvola, čime se operater amnestira za neučinjeno”.

Ekolozi ocjenjuju da se realizacija nekih aktivnosti uvjetuje ili ucjenjuje prihvatanjem prijedloga za grijanje grada, te da sistem za kontinuirani monitoring emisija u zrak nije bio postavljen u skladu sa standardima, a u obavezama za mjerenje polutanata nema obaveze mjerenja kancerogenih materija, kao i da nema nikakvih sankcija za neprovođenje ili kašnjenje mjera.

-Naša želja, cilj i namjera je da ArcelorMittal Zenica nastavi s radom u Zenici, da povećava proizvodnju, da investira u zaštitu okoliša, da povećava stepen finalizacije proizvoda da bi ostvario profit neophodan za investicije, ali i da poštuje zakone Bosne i Hercegovine, da stalno smanjuje emisije u zrak, vodu i tlo, te da ekološke parametre svoje proizvodnje izjednači s onima u Češkoj, Rumuniji, Njemačkoj, Poljskoj, Belgiji i drugim državama u kojima ta korporacija ima pogone i postrojenja – ističu u “Eko forumu” Zenice.

U saopćenju navode da je okolinska dozvola jediniINSTRUMENT za ostvarenje tih ciljeva i zato insistiraju da u nju budu implementirane sve predložene mjere i sugestije.

Traže isključivo da se proizvodnja u ArcelorMittalu Zenica dovede u zakonske okvire, a da nacrt dozvole, na koji šalju primjedbe, to ovakav neće osigurati i potpis na takvoj dozvoli će biti potpis na presudi protiv zdravlja Zeničana.