AUTOR: P.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Eko forum Zenica se nakon godina korištenja raznoraznih metoda borbe za održivi razvoj i čišći okoliš odlučio na jedini korak, a to je podnošenje krivične prijave protiv kompanije ArcelorMittal kao i protiv odgovornih zaposlenika zbog zagađenja okoliša.

Kako ističu iz Eko foruma, pomenuta zenička firma zagađuje zrak, tlo i vodu i to od 2008. godine, kada je i pokrenuta integralna proizvodnja. 

Krivične prijave su podnesene protiv bivše ministrice Branke Đurić, kao i direktora inspekcije Ibrahima Tiraka za nesvjestan rad u službi.

“Većina pogona kompanije ArcelorMittal rade bez okolinskih dozvola kao i bez kontrole. Pokušali smo na sve načine učestvovati u postupku obnove dozvola, ali sve naše sugestije su odbačene, a dozvole za ostale pogone se pripremaju bez učešća javnosti”, ističe Samir Lemeš, predsjednik Eko foruma Zenica.

Pored pomenutih podnesenih krivičnih prijava, podnijete su i prijave za krivično djelo onečišćenja okoliša koju su dobili generalni direktori kompanije ArcelorMittal Zenica i to Palavathu Krishnan Nair Bihu i Mukund Vyankatrsh Kulkarni.

IMG_20150915_44464

“Sigurno je da ćemo vršiti stalni pritisak na nadležne organe vlasti da bi se konačno unaprijedila primjena zakona u oblasti zaštite okoliša i kako bi grad Zenica imala industriju koja proizvodi, zapošljava, ali plaća poreze, ali da pri tome poštuju zakone BiH, te da time investiraju u zaštitu okoliša”, zaključio je Lemeš.

Ono što su naglasili ispred Eko foruma jeste da će nastaviti pratiti postupak u Tužilaštvu te da će i dalje prikupljati dokaze o ovom slučaju kao i o posljedicama i uzrocima zagađenja. Od građana Zenice se očekuje, ali se i pozivaju da svjedoče te podnesu dokaze kojima raspolažu, a sve u cilju boljeg i kvalitetnijeg uređenja grada Zenice.

IMG_20150915_4495