EKO-VAT demantuje da je za izgradnju MHE Mirze Teletovića poništena okolišna i građevinska dozvola

Screenshot 6 9
Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

Iz društva EKO-VAT d.o.o. Jablanica reagovali su na vijest o poništavanju građevinske dozvole za malu hidroelektranu Mirze Teletovića, uputivši demanti s više informacija. “Naime, u samom naslovu navodi se “Nakon okolišne poništena i građevinska dozvola..”, pa ističemo da je Kantonalni Sud u Sarajevu dana 26. jula 2021., Rješenjem broj 09 0 U 032504 18 U donio odluku kojom se Rješenje Federalnog ministarstva okoliša i turizma broj UP I 05/2-23-11-51/15 FM od 12.07.2017. poništava i predmet vraća Federalnom ministarstvu okoliša i turizma na ponovni postupak”, navode u demantiju.

Postupajući po presudi Kantonalnog Suda u Sarajevu broj 09 0 U 032504 18 U od 26. jula 2021. godine, Federalno ministarstvo turizma i okoliša je dana 30. decembra 2021. godine donijelo Rješenje broj UPI 05/2-23-11-51/15-4-AK, a koje glasi :

“Odbija se zahtjev stranke EKO-VAT d.o.o. Jablanica sa sjedištem na adresi Komuna Vejle 5b, za izdavanje okolišne dozvole za malu hidroelektranu Zlata, vodotok Doljanka, općina Jablanica koji je ovom organu podnesen 16.08.2021. godine, iz razloga što hidroelektrane ne podliježu obavezi pribavljanja okolišne dozvole”, piše u ovom dokumentu.

Zatim nastavljaju: “Dakle, iz navedenog jasno proizilazi da okolišna dozvola nije poništena već da ista nije niti potrebna mHe Zlate za obavljanje svoje djelatnosti. U nastavku naslova stoji da je poništena i građevinska dozvola, što je notorna neistina. Naime, radi pravilnog informisanja javnosti, kao i izbjegavanja nastanka daljih štetnih posljedica po našeg klijenta, dužni smo vas obavijestiti o sljedećem. Istina je da je Kantonalni Sud u Mostaru dana 29. decembra 2021. godine donio Presudu broj 07 0 U 016748 19 U kojom se tužba tužitelja uvažava i poništava Rješenje tuženog Ministarstva građenja i prostornog uređenja HNŽ/K Mostar broj Up.II-09-03-25-131/18 od 6. maja2019. i Rješenje Službe za upravu i prostorno uređenje Općine Jablanica broj 04-25-2-358/18 od 5. decembra 2018. godine, međutim navedena Rješenja se ne odnose na građevinsku dozvolu kako to u samom naslovu stoji, već se ista odnose na odluku prvostepenog i drugostepenog organa kojim se odbacuje žalba tužitelja kao neblagovremena, a koja žalba je izjavljena na Rješenje kojim je odobreno društvu EKO-VAT d.o.o. Jablanica, izvođenje radova na izgradnji mHe Zlate instalirane snage 4,52 MW, na rijeci Doljanka Općina Jablanica”, navode u nastavku.

Na koncu navode kako iz gore navedenog jasno proizilazi da je investitor EKO-VAT d.o.o. postupao u skladu sa zakonom, te da isti ničime nije povrijedio zakonske propise, kao i to da niti jednim aktom nije poništena građevinska dozvola izdata investitoru EKO-VAT d.o.o. Jablanica.