Elektroprivreda BiH osniva novu firmu za geološka istraživanja Geolp Kakanj

8a9aba50 79bf 48bb 851c 1110861e198celektroprivreda bih zgrada

Elektroprivreda BiH osnovat će novo društvo GEOLP d.o.o. Kakanj, a odluka o osnivanju nove kompanije i odobravanju njenog statuta trebala bi biti donesena na narednoj 17. Skupštini Elektroprivrede BiH koja je zakazana za 30. juli.

Novo društvo će biti u 100-postotnom vlasništvu Elektroprivrede BiH, a bavit će se geološkim istraživanjima, ispitivanjima, projektovanjem i zaštitom.

Elaboratom je prvobitno je bilo predviđeno da sjedište društva bude u Tuzli, ali je ipak odlučeno da društvo bude u Kaknju, vodeći računa da su u toku aktivnosti na izradi Elaborata tehno- ekonomske opravdanosti formiranja još jednog novog zavisnog društva EP BiH čije je sjedište predviđeno u Tuzli, a čija bi djelatnost bila pružanje usluga održavanja i pomoćne mehanizacije ZD rudnicima uglja Koncerna EP BiH.

Osnovni kapital novog zavisnog društva iznosi 4.107.352 KM, a sredstva će osnivač osigurati Elektroprivreda BiH.

Da bi novoosnovano zavisno društvo moglo započeti funkcionisanje u pravnom i poslovnom prometu, važno pitanje koje će morati biti prethodno riješeno jeste pitanje načina zapošljavanja radnika u novo zavisno društvo.

U tom smislu, nadležno ministarstvo u Vladi FBiH je pripremilo prijedlog izmjena Uredbe o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH, kojim će se omogućiti da se zapošljavanje novih radnika između društava koja čine jedan koncem vrši bez provođenja javnog oglasa.

“U svakom slučaju opredjeljenje Koordinacionog tima je da se realokacija radnika iz jednog društva u drugo društvo unutar Koncerna EP BiH vrši bez provođenja javne oglasne procedure. Također, prije zapošljavanja radnika u novoosnovano zavisno društvo, obaveza je provesti postupak prestanka ugovora o radu kod poslodavaca kod kojih trenutno rade radnici koji će biti zaposleni u GEOLP-u. Taj proces se može provesti na način da se sa radnicima zaključe sporazumi o prestanku ugovora o radu, a u slučaju da radnici odbiju da potpišu sporazume, potrebno je provesti postupak utvrđivanja tehnološkog viška te na bazi utvrđenog viška donijeti odluke o otkazu ugovora o radu radnicima koji su višak (koji će preći u GEOLP). U svakom slučaju, bez obzira za koju opciju se opredijelimo, biti će potrebno identifikovati broj radnika i svakog radnika poimenično kome će biti ponuđen ugovor o radu u novoosnovanom zavisnom društvu”, navodi se u elaboratu..

Uz adekvatnu edukaciju stručnog kadra i nabavku neophodne opreme, društvo bi pored istražnog bušenja koje spada u grupu terenskih istraživanja organizovalo i sve ostale vidove istraživanja čime bi se stekli uvjeti za vršenje ove vrste usluga i na eksternom tržištu.

Obim poslova na laboratorijskom ispitivanju obuhvata uzorkovanje, obradu uzoraka uglja čim bi prestala potreba kontrole prijema uglja za potrebe termoelektrana od trećeg lica jer bi novo društvo vršilo te usluge i ostvarile bi se znatne uštede, pošto bi se vršilo jedinstveno laboratorijsko ispitivanje i za potrebe EPBiH i za potrebe rudnika uglja.