Screenshot 1 51
AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti
NER FIT

Finansijska revizija Ureda za revizije institucija u Federaciji BiH negativnim je ocijenila poslovanje ove javne kompanije u 2020. godini.

FIXGEHALT

Revizori kažu kako financijski izvještaji ne prikazuju istinito i fer stanje u kompaniji, a posebno ističu Ispravke vrijednosti potraživanja, evidentirane direktno na teret kapitala u 2020. godini u iznosu od 99.192.526 KM.

One po revizorima nisu izvršene sukladno Pravilniku o računovodstvenim politikama i adekvatnom promjenom odredbi MRS-a 8 – Računovodstvene politike, promjena računovodstvenih procjena i pogrešaka, zbog čega ne možemo potvrditi financijski rezultat.

Uz reviziju financijskih izvještaja Javnog poduzeća Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne d.d. Mostar za 2020. godinu, izvršili smo i reviziju usklađenosti aktivnosti, financijskih transakcija i informacija s relevantnim zakonima i drugim propisima, navodi se u izvještaju. Za ovaj dio dato je mišljenje s rezervom.

LIDER

“Planom javnih nabava nisu obuhvaćene sve nabave za razdoblje na koje se donosi, zbog čega je tijekom godine Plan mijenjan više puta, te je samo jednom izmjenom uvećana njegova vrijednost za 14.214.150 KM. Pored toga, društvo nije osiguralo pravičnu i aktivnu konkurenciju svih ponuđača kod javne nabave usluga reklamiranja u iznosu od 200.000 KM, kako je propisano Zakona u javnim nabavkama”, kazala je.

Još se navodi kako naknada zaposlenim, koje se odnose na topli obrok, regres i naknade za vjerske praznike, isplaćene su značajno iznad porezno dopustivih iznosa propisanih Zakonom o porezu na dohodak, što je imalo izravan utjecaj na ostvarene gubitke iz poslovnih aktivnosti.