6EA9262B 4BCB 48CA AE27 609A187D1358


AUTOR:
072INFO PORTAL

DATUM:

Dana, 15.12.2020. godine je održana 29. sjednica Skupštine Zeničko-dobojskog kantona . Zbog trenutne epidemiološke situacije sjednica je održana on-line.

Zastupnik u skupštini iz SDP-a Enes Piljug na pomenutoj sjednici pokrenuo je inicjativu prema Ministarstvu zdravstva ZE-DO Kantona a koja se odnosi na omogućavanje liječenja svih pacijenata sa Kantona u svim bolnicama na području Bosne i Hercegovine ovisno od potreba i specifičnosti bolesti.

Po osnovu ove inicjative, Ministarstvo zdravstva se obavezuje da potpiše ugovore ove vrste sa svim bolnicama i kliničkim centrima u cilju omogučavanja ovakve usluge našim pacijentima. Tim činom bi omogučili da naše pacijente liječimo u svim bolnicama ovisno od potrebama. Ugovor ovakve vrste do sada je potpisan samo sa UKC Sarajevo i UKC Tuzla, što nije dovoljno.

Velik broj pacijenata sa područja našeg Kantona se liječi u Kliničkim centrima Tuzla i Sarajevo i samim tim stvara pritisak na ove centre koji su i onako popunjeni sa pacijentima pa su pacijenti prisiljeni čekati i po nekoliko mjeseci na uslugu. Očekujemo usjavanje ove inicjative koja će uveliko olakšati život građana našeg Kantona.

Također, na ovoj sjednici Skupštine, Enes Piljug je ponovo postavio pitanje direktoru JP ŠPD d.o.o. Zavidovići a koje se odnosi na radove u miniranim odjelima.

Ovo pitanje je postavljeno i ranije a na isto nije konkretno odgovoreno te na osnovu toga, zastupnik Enes Piljug je ponovno tražio odgovor na isto pitanje, jasno i decidno a ne da odgovorom se zaobilazi postavljeno pitanje i upućuje nepotpun odgovor.

Enes SPD