AUTOR: H.D.
DATUM:
KATEGORIJA: BiH / Vijesti

Za mene postoje dvije kategorije ljudi, i to časni i pošteni građani – za koje sam opredijeljen u svakom pogledu – i oni nečasni i nepošteni, tačnije kriminalci, koji sistemski ruše ovu državu, narušavaju njen ugled, stvaraju bolesno okruženje, u kojem ne trebaju odrastati naša djeca.

Kaže ovo u intervjuu za „Dnevni avaz“ Ensad Korman, vršilac dužnosti direktora Federalne uprave policije (FUP). Čelnik ove policijske agencije, iako relativno kratko na poziciji prvog čovjeka FUP-a, vratio je poljuljani ugled i doveo u red ustanovu koja je nastala iz nekadašnjeg Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova BiH.
Ugled države

– Moj osnovni cilj je da budem aktivni učesnik u stvaranju sigurnog okruženja za naše građane i našu djecu i da sve one koji postupaju u suprotnosti sa zakonom, narušavajući sigurnost i ugled države, pa makar i privremeno, sklonim iz društva i spriječim u njihovoj daljnjoj namjeri – kaže Korman.

Kako biste ocijenili svoj angažman na čelu FUP-a. Za kratko vrijeme FUP je postao respektabilna policijska agencija?

– Kako sam govorio i ranije, moja policijska karijera započela je u Federalnoj upravi policije, u kojoj sam se profesionalno izgrađivao i doživio da tokom svoje karijere budem na čelu, za mene, najbolje sigurnosne institucije. Borim se i borit ću se svim snagama da je svakodnevno unapređujem u svakom pogledu, jer je to moja svrha, misija, vizija i cilj… Federalna uprava policije je od svog postojanja respektabilna policijska agencija. Ova kuća ima svoju historiju, tradiciju i temelje na kojima se godinama gradila. Ne smijemo zanemariti činjenicu da smo mi jedina policijska agencija u BiH koja je potekla iz nekadašnjeg Republičkog ministarstva unutrašnjih poslova koja je imala poseban značaj kada je u pitanju sigurnosni segment prošlog vremena. O FUP-u i kvalitetu našeg rada govore, prvenstveno, rezultati, a o čemu su, naročito u posljednje dvije godine, upoznati javnost i građanstvo, s obzirom na to da smo u svakom pogledu otvoreni i transparentni. Mi smo u službi građana BiH, a ne političkih stranaka i pristrasnih pojedinaca. Naši rezultati su na prvom mjestu, a o čemu svjedoče uspješno provedene istrage, rasvijetljena krivična djela, zadokumentirani i procesuirani izvršioci krivičnih dijela, odnosno pravomoćno osuđeni, koji se, velikim djelom, nalaze na izdržavanju zatvorskih kazni.

Ovo pitam jer je ranije na FUP-u, „opravdano“, bilo zvono da je riječ o agenciji koja radi po političkom diktatu?

– Ne želim govoriti o načinima rada i rukovođenja mojih prethodnika, govorit ću isključivo o svom načinu rada. Za mene, političke partije, opredjeljenja, nacije, vjere i sve ono po čemu se ljudi dijele, ne predstavljaju apsolutno ništa. Za mene postoje dvije kategorije ljudi, i to časni i pošteni građani – za koje sam opredijeljen u svakom pogledu – i oni nečasni i nepošteni, tačnije kriminalci, koji sistemski ruše ovu državu, narušavaju njen ugled, stvaraju bolesno okruženje, u kojem ne trebaju odrastati naša djeca. Smatram da nijedna policijska agencija ne smije, na bilo koji način, biti pod utjecajem političkih partija ili pojedinaca iz njih, jer na taj način gubimo rejting i svrhu postojanja.

Je li to vrijeme iza Vas i je li Vašim dolaskom prekinuta takva praksa?

– Mogu slobodno potvrditi da je FUP agencija koja je apolitička, što potkrepljuje činjenica da smo u prethodnom periodu podnijeli nadležnim tužilaštvima više izvještaja po počinjenim krivičnim djelima protiv velikog broja pojedinaca i nosilaca visokih funkcija, a ujedno i pripadnika različitih političkih stranaka, naročito kada su u pitanju koruptivna krivična djela. Upravi policije, ovoj trenutnoj, stranačko opredjeljenje ne znači ništa, mi postupamo po svim podnesenim prijavama koje imaju osnove, odnosno elemente za postupanje.

Jesu li akcije FUP-a u posljednje vrijeme dokaz da je ova agencija postala ravnopravan partner SIPA-i i ostalim agencijama u državi?

– Akcija je uvijek bilo i bit će, samo što ja, kao trenutni rukovodilac Federalne uprave policije, više fokusa stavljam na rad usmjeravanja raspoloživih resursa i kapaciteta u pogledu provođenja višemjesečnih složenijih istraga, a kako bi na adekvatan način odgovorili svakoj sigurnosnoj prijetnji i doprinijeli stabilnoj državi i društvu u cijelosti. Ne želim se porediti i utrkivati s drugim policijskim agencijama u BiH, jer mi je veoma važno da osnažimo naše međuagencijske odnose, s obzirom na to da je neminovno da moramo zajedno raditi i sarađivati. Svi smo mi, odnosno sve policijske agencije, bitne karike u lancu koji je jači što se mi jače držimo zajedno. Bez dobre saradnje i zajedničkog rada, nema ni pravog posla ni ozbiljne borbe protiv kriminala, a nema ni sigurne države u konačnici. Sve policijske agencije u BiH imaju svoju nadležnost koja je decidno definirana zakonskim propisima i sve agencije rade isključivo ono što im je propisano.

Poboljšati rad

Ima li mjesta za poboljšanje i hoće li doći do uposlenja novog policijskog kadra?

Za unapređenje institucije i poboljšanje rada uvijek ima prostora, kako u pogledu kadrovskog jačanja tako i materijalno-tehničkog razvoja, a kako bi se na adekvatan način mogli pratiti novi trendovi i savremene tehnologije.

– U Federalnoj upravi policije su već pretkraj tri konkursne procedure za prijem osam mlađih inspektora, 80 policijskih službenika, 15 državnih službenika i 15 namještenika, koji će uskoro biti na svojim radnim mjestima, što će znatno unaprijediti i ojačati ovu upravu. Spomenut ću da sam u proteklom periodu u Upravi policije izvršio određene kadrovske promjene, kako nižeg tako i visokog rukovodnog kadra, a za koje sam smatrao da će se pokazati svrsishodnim, s ciljem što efikasnijeg funkcioniranja ovog organa, te ističem da ću i u narednom periodu težiti ka iznalaženju boljih kadrovskih rješenja.

Podnijeli 872 izvještaja

Korman kaže da Federalna uprava policije svakodnevno poduzima planske operativne mjere i radnje na sprečavanju i otkrivanju krivičnih djela i provođenju istraga organiziranog kriminala, terorizma, nelegalne proizvodnje i stavljanja u promet opojnih droga, međukantonalnog kriminala i drugih krivičnih djela u vezi s navedenim vidovima kriminala, kao i otkrivanje, pronalaženje i hvatanje počinilaca navedenih krivičnih djela te njihovo privođenje nadležnim organima.

– U periodu mog rukovođenja FUP-om, od 2019. godine do danas, podnesena su nadležnim tužilaštvima ukupno 872 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu, a kojim su obuhvaćena 1.954 izvršena krivična djela protiv 1.277 osoba, od kojih su uhapšene 242. Protiv velikog broja ovih osoba okončani su sudski postupci pred nadležnim sudovima te su donesene pravomoćne presude, koje su rezultirale dugogodišnjim zatvorskim kaznama.

COVID-19 nas nije zaustavio

Istakao bih da na naše rezultate nisu utjecali nesvakidašnji i otežani uvjeti prouzrokovani pandemijom koronavirusa. To nije predstavljalo prepreku našim istražiteljima da se počinioci spomenutih zadokumentiranih krivičnih djela privedu licu pravde.