EP BiH: Odluka o dokapitalizaciji Rudnika Zenica

U trogodišnjem periodu, Elektroprivreda BiH planira u djelatnosti proizvodnje, distribucije, snabdijevanja i trgovine, kapitalne objekte,  rudnike i druge zajedničke projekte investirati oko 2,1 milijarde KM  iz vlastitih i eksternih izvora finansiranja. 

Strateški ciljevi u periodu 2015. – 2017. poslovna godina su izgradnja novih zamjenskih termo kapaciteta i proizvodnih kapaciteta iz obnovljivih izvora, završetak dokapitalizacije rudnika i njihova modernizacija, te prestruktuiranje Elektroprivrede BiH.

U planskom periodu prioritetna je izgradnja Bloka 7 TE “Tuzla”, hidroelektrana  ¨Vranduk¨ i ¨Janjići¨ , vjetroelektrane Podveležje, te malih hidroelektrana na Neretvici.  Skupština Društva usvojila je odluke o izmjenama i dopunama odluka o dokapitalizaciji iz 2010. i 2011.  godine za rudnike ¨Zenica¨, ¨Kreka¨, ¨Kakanj¨, ¨Đurđevik¨, ¨Breza¨, ¨Abid Lolić¨ i ¨Gračanica¨.

Usvojena je i Odluka o dokapitalizaciji RMU ¨Zenica¨ u novčanom iznosu 2 miliona KM, s ciljem ponovnog uspostavljanja procesa proizvodnje, saniranja štete nakon nesreće u jami Raspotočje, te rješavanja tekuće likvidnosti. 

rtvze.ba