ESV i Sindikati – Podrška rebalansu

ESV i Sindikati – Podrška rebalansu

78af361ee5d7b649a2f01f7be86a5951_XL

Predstavnici samostalnih sindikata su danas i članovi Ekonomsko socijalnog vijeća ZDK su  u okviru nastavka socijalnog dijaloga sa Vladom Zeničko-dobojskog kantona, sa premijerom Kantona tematizirali razgovor o stanju budžeta za 2013. godinu i potrebi rebalansa.

Premijer Munib Husejnagić je detaljno informisao učesnike razgovora o realnim mogućnostima ispunjavanja budžetskih obaveza koje su zbog gubitaka dostigle kritičan nivo.

Uz nivo  plaća i stalne obaveze koje po zakonima pripadaju Kantonu kao finansijeru pristižu i obaveze anuiteta po kreditu podignutom od MMF-a 2008. godine – poslovno i financijski sigurno najpovoljnije godine u minulom vremenu.

“Potrebe i obaveze propisane budžetom se ne mogu izbalansirati nego na dva načina, upozorio je premijer. -Jedan je ostati na ovom nivou ostvarivanja prihoda, zaustaviti svaki vid potrošnje, a po nekima zahvatiti i iz sredstava namijenjenih raspodjeli – dakle smanjenju plata oko osam hiljada budžetskih korisnika.Dakle, ako ostane kao lani – pravićemo novi deficit i ići u dubiozu.

Drugi je, sagledan u nizu razgovora i dogovora sa aktuelnim ministrima iz svih resora,a radi se o  kreditnom zaduženju kojim bismo na više načina pomogli privredu, financijski osnažili Kantonalnu bolnicu čije je poslovanje direktno ugrozilo pacijente, popustili bismo ogroman pritisak koji nam predstavljaju izvršne presude radnika po osnovu kolektivnog ugovora, zatim kroz poljoprivredu, eko-programe i drugo želimo popraviti „krvnu sliku“ Kantona. Zato su pred vama, sa punom jednakošćšu, obe ideje jer nam je važno i vaše mišljenje”, rekao je Husejnagić.

Smanjivanje plaća kao način popravljanja stanja, sindikalni predstavnici su u startu odbacili.

“Podržavam premijera i Vladu ZDK u ideji oko pomoći privredi kroz kreditno zaduženje jer će se to svakako vratiti. Jasno je da o zakonske transfer ne možemo osporavati , a ovo nije ni vrijeme ni trenutak kada možemo i imamo pravo razmišljati o smanjenju plata koje su najniže u Federaciji.  Velike unutrašnje obaveze moraju se riješiti rebalansom. P?lan potrošnje kredita mora biti precizan i razvojni”, rekao je Mirnes Isaković predsjednik Kantonalnog odbora Samostalnih sindikata ZDK.

“Osim rebalansa, za nas u sindikatu je krucijalno pitanje vezano za isplatu regresa. On je planiran u postojećem budžetu. U nekim kantonima već je isplaćen. Veliki su pritisci članstva oko ovog pitanja”, podvukao je Selvedin Šatorović, predsjednik SS radnika u osnovnom obrazovanju i dodao: “O smanjenju plaća ne može biti  ni govora, to je jasan stav Sindikata, kao što ne smije biti dovedena u pitanje isplata regresa. Mi možemo samo pregovarati o pomjeranju termina isplate, najkasnije do kraja ove godine, a što se tiče načina balansiranja budžeta, podržavam ideju o kreditnom zaduženju samo me interesuje da li Kanton to može. Posebno podržavam nastojanje vlade da iz ovih sredstava bude pomognuta privredna djelatnost.”

Premijer Husejnagić je objasnio da je kreditna sposobnost, utvrđena po preciznimnekonomskim parametrima je oko 130 miliona KM. Mi smo se odlučili u pripremi rebalansa za 50 miliona vjerujući da to možemo na kvalitetan način oploditi i vraćati.

Edina Valjevac, predsjednica Sindikata radnika u pravosuđu i državnoj upravi upozorava da ljudi koji rade očekuju da im se isplati ono što im p’ripada misleći pri tome na regres. Takođe je naglasila da su uposlenici voljni da pregovaraju o načinu isplate po sudskim rješenjima, ali da se ta priča otvori.

Dževad Hadžić, predsjednik SS radnika u srednjem i visokom obrazovanju ZDK je govorio o nedovoljno energičnom zalaganju politike i političara sa ovog područja u višim  instancama vlasti oko pravilnije i pravednije raspodjele sredstava PDV-a u Federaciji BiH. Takođe je kritikovao organe vlasti – inspekcije i poreske organe , da nedovoljno čine u kontroli izdavanja fiskalnih računa čime se direktno potkrada država.

“Oko regresa nema rasprave – samo je pitanje kada će biti isplaćen”, kazao je Hadžić i naglasio da Vladi ZDK treba dati podršku oko kredita, jer prema stečenim informacijama, vjerujem da će to biti i pomoć privredi i mnogim ugroženim funkcijama Kantona.

Dobivaj najvažnije vijesti porukom na Viberu: KLIKNI OVDJE

NAJNOVIJE

BISSTOURS
rentacarZenica