EU parlament pozvao NATO da spremi alternativu ako se ne produži mandat EUFOR-a u BiH

U jučer donosenoj rezoluciji o Bosni i Hercegovini Evropski parlament je pozvao na produženje mandata operacije EUFOR Althea istakavši da Evropska unija i NATO moraju spremiti alternativna rješenja uz slučaju da Vijeće sigurnosti odbije produžiti mandat.

Evropski parlament je pozdravio nedavno jačanje EUFOR-a Althea raspoređivanjem 500 novih članova osoblja iz pričuvnih snaga raspoređenih izvan BiH, kao mjeru predostrožnosti.

“Pozdravlja kontinuiranu prisutnost operacije EUFOR Althea u zemlji i produženje njenog mandata od strane Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 3. novembra 2021. godine”, stoji u rezoluciji.

U rezoluciji se naglašava strateška važnost distrikta Brčko i poziva na razmatranje daljnjeg razmještanja na temelju realistične procjene prijetnji.

Istakli su da je prijeko potrebno produžiti mandat EUFOR-a nakon novembra 2022. godine.

“Poziva stoga države članice da unutar UN-a rade na produženju mandata i naglašava iznimnu važnost spremnosti alternativnih rješenja u slučaju neproduženja; poziva stoga EU i njegove međunarodne partnere, uključujući NATO, da razviju odgovarajuća alternativna rješenja kako bi se održao mehanizam za jačanje mira u BiH ako se mandat Vijeća sigurnosti UN-a za operaciju ne produži”, stoji u rezoluciji.

Klix